NACIONALNI DAN BORBE PROTIV LIMFOMA

Nacionalni dan borbe protiv limfoma koji se obeležava 24. marta je posvećen podizanju svesti javnosti o bolesti, simptomima i aspektima koji mogu značajno uticati na stanje pacijenata u toku lečenja