APR: Raste broj registrovanih založnih prava u kojima su predmet zaloge prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava

Beograd, 10. april 2024. godine – U prva tri meseca 2024. godine, registrovano je 1.715 založnih prava na pokretnim stvarima i pravima, kojima su obezbeđena potraživanja u vrednosti od 3.641.701.995,89 evra, saopštila je Agencija za privredne registre.

Među založenim predmetima, 35,37%, ili više od trećine čine prava potraživanja, udeli u privrednim društvima i druga imovinska prava. A za razliku od ranijeg perioda, u kojem su najzastuplјenija bila vozila, mašine i oprema, u poslednje tri godine beleži se konstantan rast upisanih založnih prava u kojima su predmet zaloge prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava, tako da sa 19,50% u 2021. godini njihovo učešće u strukturi predmeta zaloge u 2022. godini raste na 29,95%, da bi u 2023. godini dostiglo čak 30,06%.

U toku 2023. godine, ugovorna zaloga je činila 95,62% svih registrovanih založnih prava, zakonska zaloga 2,14%, sudska zaloga nastala u postupku izvršenja 2,07%, dok založna prava nastala na osnovu ugovora sa predajom u državinu čine tek 0,17% registrovanih založnih prava.

Među zalogodavcima registrovanim tokom 2023. godine, privredna društva čine 52,61%, fizička lica su zastuplјena sa 39,76%, preduzetnici sa 6,34%, dok 1,29% predstavlјaju lica koja ne spadaju ni u jednu od navedenih kategorija.

Relativno mali broj zabeležbi upisanih u 2023. godini upućuje na zaklјučak da dužnici u najvećem broju slučajeva uredno izmiruju obaveze i da su prinudna izvršenja na imovini, na kojoj je uspostavlјeno založno pravo, relativno retka u praksi. U Registar, kao centralnu elektronsku bazu podataka, upisuju se založna prava na pokretnim stvarima i pravima i ugovori o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti, navodi se u saopštenju APR-a.

Podelite ovaj tekst: