Paketi SAVA ZDRAVO u ponudi Sava osiguranja

Sava osiguranje je kreiralo i plasiralo unapređene pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pod nazivom SAVA ZDRAVO, koji će ispuniti brojne zahteve i zadovoljiti različite potrebe osiguranika za zdravstvenim uslugama.

Polisom osiguranja ugovaraju se osnovna pokrića koja se odnose na vanbolničko lečenje koje obuhvata: preglede i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize neophodne za ispitivanje reproduktivnog sistema, ambulantne intervencije, sanitetski transport, ordiniranu terapiju u ambulantnim uslovima, kućno lečenje u hitnim slučajevima, radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja, preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze), mentalno zdravlje, hitnu stomatologiju, medicinsko – tehnička pomagala.

Prema potrebama klijenta moguće je ugovoriti i druga osiguravajuća pokrića. To su: bolničko lečenje, zdravstvena zaštita trudnica i novorođenih beba, sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekovi na recept i nalog, fizikalna i logopedska terapija, usluge komplementarne medicine, pokriće u slučaju tumora i drugo lekarsko mišljenje.

Prednost paketa SAVA ZDRAVO dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja, je u tome što je, uz osnovna i dodatna osiguravajuća pokrića, moguće ugovoriti i: drugo lekarsko mišljenje, pokriće u slučaju tumora, postcovid pokriće i proširenje pokrića kod sistematskog pregleda.

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/privatno-zdravstveno-osiguranje/

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno i kolektivno. Osigurati se mogu svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti, kao i strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji.

U skladu sa potrebama potencijalnih klijenata kreirana su tri SAVA ZDRAVO paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost proširenja i povećanja ugovorenih osiguranih suma:

 • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
 • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
 • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR.

Kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja potencijalnim klijentima su obezbeđene brojne prednosti:

 • dostupnost Sava medicinskog kontakt centra 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
 • bez čekanja na lekarske preglede
 • savremene metode i komforni uslovi lečenja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena
 • dodatne pogodnosti za klijente dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju sledeće benefite:

 • sloboda kreiranja posebnog paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara mogućnostima poslodavca, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih
 • poreska olakšica za premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i brži povratak na posao brigom o zdravlju zaposlenih pozitivno se utiče na imidž kompanije itd.

Više informacija  o SAVA ZDRAVO paketima: www.sava-osiguranje.rs

Podelite ovaj tekst: