Filip Kotler: Prosečni ne uspevaju

Za kompaniju je kobno ako pozicionira svoje proizvode kao proizvode prosečnog kvaliteta i prosečnih cena. Idealno je imati unikatni proizvod, ali dobro je imati i proizvod različit od ostalih Marketing

Marketing

Kao što smo imali prilike da se uverimo, sve je marketing. Marketing lični, ekonomski, politički, društveni. Marketing vlada našim svetom i pomoću marketinga se vlada svetom. Neka od lica marketinga

Tema: Zaobilaženje Srbije

Nema izgleda da se ponove rezultati iz prethodne godine kada su, pre svega zahvaljujući prodaji „Mobi 63“, strane investicije dostigle 4,5 milijardi dolara, osim ako država ne odluči da privatizuje