Filip Kotler: Prosečni ne uspevaju

Za kompaniju je kobno ako pozicionira svoje proizvode kao proizvode prosečnog kvaliteta i prosečnih cena. Idealno je imati unikatni proizvod, ali dobro je imati i proizvod različit od ostalih Marketing

Isak Adižes: Napravite dobar proizvod

Da li danas u Srbiji imate političare, izvinite državnike, koji su sposobni da uspostave kulturu uzajamnog poverenja i poštovanja? Ako imate, onda još malo našminkajte spotove, platite na još nekoliko

Marketing

Kao što smo imali prilike da se uverimo, sve je marketing. Marketing lični, ekonomski, politički, društveni. Marketing vlada našim svetom i pomoću marketinga se vlada svetom. Neka od lica marketinga

Imidž

“Iskreno, imate loš imidž. Godinama ste na njemu radili. Na žalost, uspešno. Uz veliku pomoć neprijatelja. I sada će vam godine i godine biti potrebne da ga promenite. Uz pomoć

Tema: Zaobilaženje Srbije

Nema izgleda da se ponove rezultati iz prethodne godine kada su, pre svega zahvaljujući prodaji „Mobi 63“, strane investicije dostigle 4,5 milijardi dolara, osim ako država ne odluči da privatizuje

Moj omiljeni bogataš

Ne znam je li to samo prolazna bolest i ima li epidemične razmere, ali mene je uhvatilo. Kud god da mrdnem po regionu, odnosno ovom novopečenom inostranstvu, jedno od prvih