Mentalitet

Problemi i izazovi su stalni. Jedan moj prijatelj kaže: “Kad se čovek vine u stratosferu, prvo što strada je mozak, jer nema kiseonika”. Čini mi se da je to izazov

Pravično pomirenje

Neki dan me jedan poznati istoričar, čovek dakle kome to nije prioritetni predmet interesovanja, pozvao da pita da li je to istina da je u prvom kvartalu ove godine bruto