ISKOSA GLEDANO: Predsedničko listiranje

OBAMA: Institucionalizovano ili neinstitucionalizovano, zakonito ili nezakonito, lobiranje je poslić sumnjivog morala. Nešto u vezi sa tim filozofirao je novi američki predsednik Barak Obama već u svojim prvim postinauguralnim poslanicama

u ovom broju još i…

            DOBRI POSLOVNI REZULTATI AGROBANKE Dobit Agrobanke od januara do jula – 11 miliona evra DAMJAN STANEK, POTPREDSEDNIK UO SOUTHPOOL, REGIONALNE ENERGETSKE BERZE Jugoistočna Evropa