UVOD U BIZNIS: Čekajući stotu

Problemi se nagomilali: privreda zaostaje za najrazvijenijima u regionu, životni standard i dalje nizak, industrija pala na polovinu nivoa od pre 25 godina, javni dug premašio dvadeset milijardi evra, programirano