UVOD U BIZNIS: Nagradno pitanje

Ljudski resursi se stalno obnavljaju. Cifra koja se pominje ne bi trebalo da se posmatra kao masa prekobrojnih, već kao kadrovi koji su bili potrebni zbog novih veština i znanja