Peti izbor za EY Preduzetnika godine

U petoj godini programa, za izbor EY Preduzetnika godine 2016 prijavilo se 32 kandidata iz 29 kompanija, koje posluju u sedam industrija u 14 gradova Srbije. Ove kompanije zapošljavaju više

Uspešno poslovanje Šnajder elektrika

Kompanija Šnajder elektrik Srbija, lider u upravljanju energijom i automatizacijom, ostvarila je dobre rezultate u 2016. godini. Ove godine obeležava jubilarnih 15 godina poslovanja u Srbiji. Kompanija je u toku