OBELEŽENO 20 GODINA RADA KREDITNOG BIROA

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije obeležio je 20 godina rada, tokom kojih je u velikoj meri promenio svakodnevnu praksu i banaka i njihovih klijenata. Osnivanjem ovog tela Srbija se pridružila krugu zemalja koje na organizovan i sistematizovan način prate izvršavanje finansijskih obaveza fizičkih i pravnih lica, navodi se u saopštenju za medije Udruženja banaka Srbije.

Kreditni biro UBS predstavlja mehanizam za prikupljanje podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema poveriocima i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Članice Kreditnog biroa su sve banke koje posluju u Republici Srbiji, sve lizing kompanije, osiguravajuća društva, mobilni operateri, državni fondovi i agencije. Kreditni biro radi po principu reciprociteta što znači da samo članice koje stavljaju na raspolaganje podatke iz svojih baza Kreditnom birou, mogu povlačiti potpune izveštaje za svoje korisnike.

„Razvoj Kreditnog biroa UBS doneo je dobit svima. Banke su sa smanjenim rizikom mogle da ulaze u kreditne poslove, Mogle su lako da uvode nove usluge kao što su laki keš krediti. Klijenti su mogli da brže ostvare svoje potrebe za finansiranjem, a takođe i da izvuku korist iz svoje uredne bankarske istorije. Sada se uredan klijent jasno razlikuje od onog ko neažurno ispunjava svoje obaveze. Zbog svega toga Udruženje banaka Srbije ima razloga da bude ponosno na ono što je Kreditni biro postigao. Zato ćemo nastaviti da razvijamo kvalitet njegovih usluga“, izjavio je Milan Brković, rukovodilac Kreditnog biroa, Udruženja banaka Srbije.

Od osnivanja do danas Kreditni biro je dostavio skoro 10 miliona izveštaja o statusu urednosti bankarskih klijenata. Izveštaj KB može se zatražiti na šalterima svih poslovnih banaka u Srbiji, a za obradu upita i dobijanje izveštaja potrebno je svega 1 do 2 sekundi.

Godišnjica Kreditnog biroa obeležena je u Zelendata centru u Vršcu, prvom ekološkom data centru u Srbiji, zajedno sa kompanijama HiTeam i E-smart systems, koje pružaju tehnološku podršku i zaslužne su za ažurnost, brzinu i dostupnost servisa Kreditnog biroa.

Za efikasnost u radu i doprinos bankarskom i finansijskom sistemu Republike Srbije Kreditni biro je dobio više priznanja međunarodnih institucija. To potvrđuje da u ovoj oblasti Republika Srbija poseduje vrlo efikasan i moderan mehanizam, koji je u ravni sa najvišim svetskim standardima, ističe se u saopštenju za medije Udruženja banaka Srbije.

Podelite ovaj tekst: