Donacija kompanije Imlek povodom Svetskog dana socijalne pravde  

U saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda podeljeni paketi mlečnih proizvoda štićenicima prihvatilišta na teritoriji Grada.

Nataša Stanisavljević, gradski sekretar za socijalnu zaštitu i Marija Malović, Imlek i direktorka Prihvatilišta za odrasla i stara lica

Po preporuci i uz podršku grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu, kompanija Imlek je povodom Svetskog dana socijalne pravde donirala mlečne proizvode Prihvatilištu za decu Beograda i Prihvatilištu za stara i odrasla lica.

Svetski dan socijalne pravde predstavlja priliku da se društvo podseti da je ona moguća jedino ako se zajedničkim snagama radi na iskorenjivanju rodne nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti i nasilja. U skladu sa tim, i sa željom da najugroženijem stanovnišvu pruži podršku, Imlek je najmlađim i najstarijim stanovnicima koji borave u prihvatilištima donirao pakete mlečnih proizvoda – jogurta i mleka. Mališanima iz Prihvatilišta za decu, kako bi im obezbedio zdravo i srećno odrastanje na koje svako dete ima pravo, a odraslima i starima iz Prihvatilišta za stara i odrasla lica, kako bi im pokazao da neko uvek misli na njih i pruža im podršku.

„Poznato je da Imlek kontinuirano vodi računa o najmlađima i posebnu pažnju posvećuje upravo njihovom zdravom i srećnom odrastanju, a Svetski dan socijalne pravde predstavlja idealan povod da istaknemo ljudsko dostojanstvo, stabilnost i socijalni mir kao imperative, i osvrnemo se i na odrasla i stara lica, kojima je podrška neophodna. Veliko nam je zadovoljstvo što smo imali priliku da, u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda, realizujemo ovu donaciju i obradujemo najmlađe i najstarije stanovnike mlečnim proizvodima. Verujemo da ćemo na ovaj način podstaći sve one koji su u mogućnosti, da se osvrnu na one kojima je ovakav vid podrške neophodan. Ova donacija predstavlja samo još jednu u nizu mnogobrojnih koje smo do sada realizovali i koje imamo u planu za naredni period“,izjavila je Marija Malović, regionalni menadžer komunikacija i korporativnih poslova kompanije Imlek.

„Dan socijalne pravde je prilika da se društvo podseti da je ona moguća jedino ako se zajedno radi na  iskorenjivanju siromaštva, rodne nejednakosti, nezaposlenosti i nasilja.Na primeru grada Beograda, može se na najbolji način pokazati kako se stvara pristupačniji ambijent za zadovoljavanje potreba ranjivih  grupa građana,kao što su  siromašni, socijalno ugroženi građani, osobe sa invaliditetom, žene i deca žrtve nasilja u porodici, romska populacija. Zadovoljavanjem njihovih potreba kroz konkretne mere i aktivnosti, grad Beograd pokazuje kako se  na mikro planu, racionalnom raspodelom ukupnih kapaciteta Grada stvara pravednijeg društva.Nastojimo da pružimo pomoć i podršku onima kojima je to najpotrebnije, a to su deca iz Prihvatilišta za decu i stara i iznemogla lica koja borave u Prihvatilištu za stare. Ispred grada Beograda zahvalila bih se kompaniji Imlek što već dugi niz godina vodi računa o našim korisnicima, a ovom donacijom su obradovali mališane iz Prihvatilišta za decu i naše korisnike iz Prihvatilišta za odrasle  i još jednom potvrdili  svoje mesto među društveno odgovornim preduzećima koja ne zaboravljaju i ne zanemaruju one kojima je pomoć najpotrebnija. Ovom prilikom bih pozvala i ostale društveno odgovorne kompanije da pokažu humanost na delu i slede primer kompanije Imlek i svojim donacijama utiču na unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih stanovnika“, rekla je Nataša Stanisavljević, gradski sekretar za socijalnu zaštitu.

Podelite ovaj tekst: