Еуробанк ЕФГ Штедионица: “Паметни” кредити

Оквирни кредит – „овердрафт“ је производ намењен финансирању повремених краткорочних потреба за обртним средствима

Ђорђе Петрић

Ђорђе Петрић

Због великог интересовања које су изазвали текстови посвећени кредитирању сектора МСП у Србији, објављени у претходним бројевима Економетра, настављамо да нашим читаоцима систематично представљамо које све могућности финансирања имају мала и средња предузећа у Србији.

Овај сегмент, иако представља један од ослонаца развоја сваке здраве привреде, доскора је био потпуно запостављан од стране банака и других финансијских институција. Имајући у виду да се у Србији у протеклих шест година на овом плану доста тога променило, у текстовима који следе покушаћемо да представимо различите опције које мала и средња предузећа пред собом имају, када је финансирање у питању. Тежња нам је да се на један врло пријемчив начин бавимо како анализом понуде банкарских кредита, тако и алтернативним видовима финансирања, као што су лизинг, факторинг и др. Одговараћемо на питања као што су: када користити кредите, које кредите користити у којим ситуацијама, како сагледати укупну цену кредита и сл. Осим овога, анализираћемо и шта је то што банке траже од вас, као њиховог потенцијалног клијента, шта им је више, а шта мање битно када анализирају ваш кредитни захтев и др. На крају, разјаснићемо за вас многе нејасне термине које банке користе и сугерисаћемо вам на шта да обратите пажњу при потписивању уговора са банком.

Као што је познато, Еуробанка је применом иновативне методологије успела да развије ефикасан модел кредитирања малих и средњих предузећа (МСП). Осим тога, великим инвестицијама у информативну технологију Еуробанка је за сегмент малог бизниса развила читав низ такозваних „паметних“ кредитних производа, који се могу аутоматски прилагођавати потребама корисника. Применом иновативног модела и флексибилних производа у кредитирању малог бизниса, Еуробанка је у Грчкој за свега 10 година постала неприкосновени лидер у овом тржишном сегменту, а огромно знање стечено у овом процесу сада преноси на све земље у региону у којима послује.

Као резултат тога, ова банка је данас у целом региону препознатљива управо по посебној пажњи коју посвећује кредитирању малог бизниса. У прилог томе говори и фасцинантан податак да је за непуне две године Еуробанка ЕФГ Штедионица у Србији успела да у сегменту малог бизниса опслужи више хиљада клијената, што је већ сада сврстава у једног од лидера на тржишту.

Постоји неколико примера такозваних „паметних“ кредита намењених сегменту МСП.

Оквирни кредит – „овердрафт“ је производ намењен финансирању повремених краткорочних потреба за обртним средствима. Ради се о минусном салду одобреном на текућем рачуну клијента. Клијенти који користе овај производ могу ући у минус кад год им се појави потреба за одређеним плаћањима у случајевима када у том тренутку немају довољно средстава на свом рачуну. Као пример за ово можемо узети: исплату месечне зараде запосленима, плаћање периодичних пореза, као и било коју другу потребу за плаћањем која се појави изненадно.

Другим речима, намена овог кредита је „пеглање“ неусклађености између прилива и одлива готовине које се јављају у току месеца. Карактеристика овог кредита јесте да се он отплаћује од првог прилива средстава на текући рачун који клијент има у банци. Износ минусног салда се обично одређује као проценат у односу на промет који је клијент остварио преко текућег рачуна у банци у претходном периоду. У том смислу се износ овог „паметног“ кредита аутоматски повећава како се повећава промет (пословање) клијента и на тај начин прилагођава његовим повећаним потребама за финансијским средствима.

„Овердрафт“ се најчешће одобрава као динарски производ који није индексиран у страној валути, тако да је и његова цена обично виша од цене других кредитних производа. Из овог разлога се препоручује да се он користи искључиво за покривање повремених краткорочних недостатака ликвидности, што је управо оно за шта је тај производ и намењен. Другим речима, не препоручује се да се из средстава овог кредита покривају дугорочније финансијске потребе, јер би то представљало врло скупу опцију финансирања.

(Наставиће се)

Пише: Ђорђе Петрић,
директор Сектора за кредитирање предузетника и малих предузећа,
Еуробанк ЕФГ Штедионица

Podelite ovaj tekst: