Улагање у будућност

Док нам деца безбрижно расту, време је да штедимо за њихову будућност

ulaganje-u-buducnostШтедна осигурања живота Делта Ђенерали осигурања осмишљена су тако да пружају прилику људима да у складу са својим потребама створе одговарајуће финансијске могућности за време које долази, а да истовремено финансијски заштите своје најближе у случају да наступе нежељени догађаји. Док нам деца безбрижно расту, време је да штедимо за њихову будућност.

СТИПЕНДИЈСКА ЛИЧНА РЕНТА, популарно названа осигурање за школовање деце, предлаже се родитељима који желе да својој деци обезбеде уштеђевину и намене је за коришћење од пунолетства, када се животни планови детета конкретизују и усмере према факултетском образовању или било којој другој активности и инвестицији за стицање професије.

Стипендијска лична рента

Oсновне карактеристике популарног осигурања за школовање деце, познатог као Стипендијска лична рента, су:

вишегодишње штедно осигурање;
могу се осигурати деца од рођења до 14. године;
осигурање не може трајати дуже од 19. године осигураника;
минимална премија: 25 евра месечно;
могућност исплате стипендије једнократно или на рате у периоду који се одабере: пет, шест, седам година;
могућност осигурања са опцијом у случају смрти уговарача осигурања;
могућност плаћања девизних премија динарским или девизним трајним налогом у банци;
могућност плаћања премије обвезницама старе девизне штедње Републике Србије;
исплатама предвиђеним условима осигурања приписује се и очекивана добит из пословања Делта Ђенерали осигурања.
Путем осигурања, периодичним уплатама премија, остварује се право да од 19. године детета отпочну исплате стипендије у трајању пет, шест или седам година, у зависности од избора на почетку осигурања.

Осигурање се може уговорити већ са рођењем детета, све до 14. године старости. Уколико током периода осигурања родитељ – уговарач осигурања умре, обавезе на име преосталих премија које треба да доспеју на плаћање, преузима Делта Ђенерали осигурање, тако да ово осигурање пружа потпуну извесност у погледу стварања стипендије детета.

Износ будуће стипендије се утврђује основном осигураном сумом већ приликом уговарања осигурања и зависи пре свега од дететовог годишта.

Осим родитеља, осигурање могу уговорити и баке и деке или било која друга особа која је у сродству са дететом. Породица се може организовати тако да заједно обезбеђује износ премије, а једна особа да буде уговарач осигурања (на пример, отац).

Такође, то може бити и особа која није у сродству са дететом, а заинтересована је да детету обезбеди стипендију.

Осигурање за школовање деце

Вишегодишње штедно осигурање.
Осигурање се може уговорити за децу од рођења до навршене 14. године.
Могућност уговарања осигурања и после дететове 14. године једнократним уплатама осигурања.
Осигурање могу уговорити родитељи или друга лица заинтересована да обезбеде детету финансијску сигурност у пунолетству.
Плаћање премије: месечно, квартално, полугодишње, годишње или једнократно.
По истеку трајања осигурања или непосредно по једнократној уплати, уговорена осигурана сума исплаћује се као стипендија у трајању од пет, шест или седам година, по избору.
Стипендија се исплаћује месечно или годишње.

Стипендијска лична рента са додатном могућношћу осигурања у случају смрти родитеља – уговарача

Посебну могућност у овом програму представља избор додатне варијанте којом је омогућено да у случају смрти родитеља уговарача престану обавезе даљег плаћања премије.
У овом случају, осигурање могу уговорити искључиво родитељи старости до 60 година.
Исплата стипендије несметано почиње са почетком пунолетства.
Осигурање за школовање деце предвиђа и право осигураника на учешће у добити коју Делта Ђенерали осигурање оствари у пословању. Добит се приписује једном годишње. Износ добити није гарантован и зависи од успешности пословања и инвестиција Делта Ђенерали осигурања.

Очекивана добит се искључиво исплаћује заједно са исплатама које су предвиђене условима Стипендијске личне ренте.

Период проведен у осигурању (19. година живота умањено за годину живота детета приликом ступања у осигурање) утиче и на висину очекиване добити која ће бити приписана основној осигураној суми – стипендијском износу на полиси. Практично, за најдужи период осигурања (од рођења до 19. године) очекивана добит може достићи и до 70 одсто укупно уплаћених средстава.

Podelite ovaj tekst: