Eksperti o potrebi preventivnog suzbijanja HIV infekcija

Učesnici rasprave “Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije”

Učesnici rasprave “Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije”

Povećanje dostupnosti lekova koji preventivno štite od HIV infekcije, pre i nakon potencijalnog izlaganja virusu, značajno bi donelo uspeh u borbi protiv njenog širenja, jedan je od zaključaka Okruglog stola “Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije” održanom u Beogradu 15. septembra.  Na ovom skupu koji je organizovao Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent, stručnjaci iz Evrope i regiona razmenili su iskustva i dobre prakse sa lekarima, farmaceutima, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija u Srbiji – ključnim akterima u sprovođenju “Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Srbiji 2018-2025.”

Na skupu je zaključeno da bi povećana dostupnost lekova koji preventivno štite od HIV infekcije (PrEP i PEP), kroz pokrivanje troškova njihove upotrebe od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, predstavljalo veliki korak u borbi protiv HIV-a, ali i uštedelo ogromna sredstva koja se izdvajaju za doživotno lečenje HIV infekcije. PrEP treba da bude lako dostupan korisnicima, bez uputa, u ustanovi koja je opredeljena za rad sa osetljivim populacijama i čije su usluge prilagođene potrebama korisnika, kao što su radno vreme i minimalno zadržavanje.

Na skupu je rečeno da bi trebalo razmotriti i mogućnost izdavanja PrEP-a i vršenje zdravstvenog monitoringa u nevladinim organizacijama po uzoru na Španiju, budući da se ovaj model pokazao kao najefikasniji i najjeftiniji. Stoga je neophodno da se  i nove terapije za HIV nađu na pozitivnoj listi Fonda, kako bi se za svakog pacijenta našla adekvatna terapija, sprečio brži razvoj komorbiditeta i unapredio kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om. Preporučeno je da treba uvoditi novu dijagnostiku na Infektivnim klinikama i razvijati integrisani multidisciplinarni pristup lečenju, u čijem će centru biti pacijent, njegove potrebe i kvalitet života.

Borba protiv stigme i diskriminacije u zdravstvu mora biti odlučnija. Potrebno je doneti Protokol za zdravstvene delatnosti po uzoru na Sloveniju i druge Evropske zemlje u kojima će jasno biti definisano postupanje prema pacijentima i prema lekarima koji žive sa HIV-om.

 

Podelite ovaj tekst: