IVANA CANIĆ, HR DIREKTORKA KOMPANIJE STRAUSS ADRIATIC: Motivacija kao ključ uspeha odgovornog HR sektora

Izazovna vremena zahtevaju brzu adaptaciju kompanije, posebno HR-a koji je osnovni transformator i konstantna podrška. Prilagođavanje novonastalim situacijama treba da je efikasno, uz balans između potreba kompanije i zaposlenih.

Ivana Canić

Pandemija virusa Covid-19 potvrdila je značaj transparentne komunikacije. Krize nisu vreme da se iniciraju podrška i razumevanje – tad je prekasno. Strauss Adriatic ima dobro postavljenu organizacionu kulturu koju na tržištu Srbije neguje preko 25 godina, tako da smo brzo donosili nove odluke i tražili od zaposlenih da ih poštuju. Bilo je bitno ostati otvoren i za pitanja i pružanje podrške za više od 250 zaposlenih koji su deo Strauss Adriatic porodice, pretpostaviti moguće reakcije i garantovati uspešne ishode, ali verujem da smo se odlično snašli. Krizni tim je imao direktnu komunikaciju sa top menadžmentom i predlozi su brzo implementirani. Fokus smo stavili na zaposlene, da sačuvamo njihovo zdravlje i bezbednost, uz posvećenost poslovnim procesima.

Verujem da su poverenje i pozitivan stav osnovni postulati kompanije Strauss Adriatic. Pored svih uobičajenih alata, poput neformalnih i formalnih sastanaka, Facebook i Viber grupa, sastanaka sa direktorom, aktivirali smo i digitalizovan, dvosmerni i svakodnevni kontakt zaposlenih sa sektorom ljudskih resursa. Omogućili smo im i potpuno anoniman program podrške mentalnom zdravlju koji kroz edukativnu platformu, psihološko savetovanje i telefonsku podršku služi da unaprede svaki segment života. Uz organizovane sistematske preglede, kompletirali smo podršku zdravlju naše kompanije.

Kompanija Strauss Adriatic je deo multinacionalne kompanije Strauss Coffee i negujemo iste korporativne vrednosti, inkorporirane u svaki segment poslovanja. U uspešnom radnom okruženju, osobine i vrednosti funkcionalnog tima i HR-a se ne razlikuju. Zajednička želja da kompanija bude svakim danom sve bolja, motivacija za učenjem, hrabrost da se menja status quo, strpljenje i ljubav za saradnike, obezbeđuju istrajnost tima, a doza humora dodatno inspiriše da svi pruže svoj profesionalni maksimum.

 

Podelite ovaj tekst: