Како држава кредитира почетак бизниса

За програме подстицаја развоја МСП у неразвијеним општинама из буџета издвојено 1,3 милијарде динара, а за подршку претварања иновација у готов производ и развој МСП у области туризма, по 200 милиона динара

kako-drzava-kreditiraМалим и средњим предузетницима, али и почетницима у бизнису, најпотребнији је новац како би остварили предузетничке планове. Бројни грађани у неразвијеним општинама Србије, према досадашњим сазнањима, имају добре идеје за бизнис, али им недостају средства и немају довољно радника за обављање различитих делатности.

Уз добар бизнис план, неизбежан ризик и уложена средства, и у неразвијеним општинама може се очекивати известан профит, а на тај начин може се остварити и равномернији развој између региона. Управо су то били разлози што је новим мерама владе држава озбиљније намерила да у наредном периоду предузетницима и фирмама пружи значајну финансијску подршку за почетак бизниса у неразвијеним општинама, али и за реализацију иновација и микрокредите из области туризма. Рок отплате кредита је до седам година, грејс период годину дана, а камата један одсто. Ово је добра прилика за предузетнике који имају добре пројекте а немају сопствена средства да започну бизнис. Циљ подстицања развоја МСП у неразвијеним местима и одобравање кредита за иновације и туризам јесте отварање нових предузећа, повећање запослености, подизање животног стандарда и побољшање инвестиционе климе.

Подстицај предузетништва

Министарство економије и регионалног развоја објавило је 13. јула јавни позив за коришћење 1,3 милијарде динара за развој МСП. Објављена су и два конкурса за средства из програма за подстицај развоја МСП и то за реализацију иновација за нове производе и за микрокредите у области туризма, оба у вредности од по двеста мили-
она динара. Конкурс траје до средине септембра, а подстицајна средства пласираће се преко Фонда за развој. Кредити ће бити искоришћени до краја године, а корисници 1,3 милијарде динара подстицајних средстава могу бити сви инвеститори који улажу у развој МСП у неразвијеним општинама, без обзира на место седишта тих фирми.

Podelite ovaj tekst: