Ambasada Francuske sa partnerima otvorila prvi konkurs “Ekoopština”

Učesnici konferencije za medije u Ambasadi Francuske

Učesnici konferencije za medije u Ambasadi Francuske

Ambasada Francuske u Srbiji i njeni partneri: Institut Veolia, Saint-Gobain, Veolia, Decathlon, NALED i SKGO, zajednički su 10. maja otvorili prvo izdanje konkursa „Ekoopština”. Ovaj projekat francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog grada, kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji kao i u Francuskoj, koje će biti predstavljene tokom seminara organizovanih za lokalne zajednice u Srbiji od 17. maja do 14. juna 2022.

Konkurs je otvoren za sve srpske opštine u 4 kategorije (upravljanje otpadom, održivo upravljanje vodom, energetska efikasnost zgrada, pametni gradovi) na kojem će biti nagrađeno ukupno 8 srpskih opština koje će biti pozvane na studijska putovanja u Francusku. Konkurs je otvoren za sve nastavnike i učenike u Srbiji koji rade na zaštiti životne sredine.

Pozvani su svi gradovi i opštine Srbije da učestvuju na seminarima i da svoje projekte podnesu do 30. juna 2022. godine. Pozvani su nastavnici i učenici da se prijave u svojoj kategoriji do 30. maja 2022. godine.

Najnoviji izveštaj Međuvladinog panela za klimatske promene i obaveze preuzete na COP26 u Glazgovu, istakli su potrebu da se preduzmu konkretne mere na zaštiti životne sredine. NJ.E. Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji je naglasio ključnu ulogu lokalnih vlasti u zaštiti planete, našeg zajedničkog dobra: „Ekoopštinom želimo da promovišemo gradove i opštine koje se „konkretnim akcijama” bore na lokalnom nivou, kao i da ohrabrimo ekološku svest građanstva“.

Dina Louda, predsednica Instituta Veolia (think-tank kompanije Veolia), jednog od svetskih lidera u oblasti ekoloških usluga za industriju i javne aktere sa više od 180.000 zaposlenih, doputovala je u Srbiju na predstavljanje konkursa „Ekoopština”. Ona je podelila svoje ubeđenje da „gradovi imaju centralnu ulogu suočeni sa izazovima klime, biodiverziteta, resursa – posebno vode – i zagađenja “.

Podršku inicijativi „Ekoopština” izrazili su i Zoran Semenović, potpredsednik SKGO i predsednik opštine Šid, kao i Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Semenović je rekao da se od lokalnih vlasti očekuje mnogo i da očekivanja postaju sve veća: ” Zato su za nas veoma važna iskustva francuskih partnera i pozivam sve gradove i opštine da uzmu učešće u konkursu”.

Violeta Jovanović je istakla posvećenost NALED-a u ovoj oblasti : „Životna sredina je jedan od strateških, reformskih prioriteta NALED-a koji se realizuje radom na unapređenju prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, otpada od stakla i hrane, upotrebljenih baterija i sijalica i električnog i elektronskog otpada. Učešćem u projektu ‚Ekoopština‚ želimo da promovišemo najbolju praksu u angažovanju lokalnih zajednica na unapređenju kvaliteta vode i vazduha i jačanju partnerstava javnog i privatnog sektora u dostizanju ciljeva zaštite životne sredine”.

Mirjana Lučić, generalna direktorka Saint-Gobain-a je naglasila da je to jedan od razloga što su deo projekta “Ekoopština”: “Želimo da gradimo bolju i zdraviju sredinu za buduće generacije u Srbiji. Nadam se da će lokalne samouprave koje ulažu u očuvanje životne sredine prepoznati potencijal projekta, baš kao što je to učinio i Saint-Gobain. Naš primarni fokus je da ulažemo u održivost, inovativne proizvode i pratimo sve faze njihovog životnog ciklusa, od razvoja, pa sve do reciklaže sledeći slogan:Making the world a better home. Sve ovo je i deo ciljeva projekta ,Ekoopština‚.”

Nebojša Grbušić, generalni direktor Veolia Srbija, je istakao značaj formiranja platforme poput ,,Ekoopština“ za razmenu između aktera u sektoru održivog grada: „Veolini zaposleni u Srbiji su spremni da prenesu praktično znanje i iskustvo javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima. Ovo dalje može da rezultira primenom savremenih i dokazanih načina za rešavanje ekoloških izazova koji postoje u Srbiji. Benefiti ovog pristupa koje kao društvo i država možemo da ostvarimo su višestruki, počev od optimizovanih investicija u nova postrojenja za tretmane voda i upravljanje otpadom, preko njihovog pouzdanog i dugotrajnog rada uz smanjene operativnih troškova rada, do povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva”.

Norbert Paic, predstavnik kompanije Decathlon u Srbiji je izrazio nadu da će ovaj prvi korak nagrađivanja škola sa najboljim rezultatima inspirisati buduće generacije da razmišljaju „zelenije”.

Podelite ovaj tekst: