U javnom sektoru prosečna plata u martu oko 87.000 dinara, a kod preduzetnika – minimalac

I najnoviji podaci koje je Republički zavod za statistiku objavio za mart 2023. o visini isplaćenih prosečnih zarada, nisu doneli iznenađenja: inflacija je pojela povećanja plata, a razlike u visini zarada zaposlenih u javnom sektoru i kod preduzetnika i dalje održavaju isto „rastojanje“.

Naime, u martu ove godine, u poređenju sa istim mesecom prošle, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno su manje za 1,5%, zbog inflacije. Inače, prema podacima, prosečna bruto zarada za mart 2023. godine iznosila je 117.669 dinara, dok je prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) iznosila 85.485 dinara.

Nešto iznad tog neto proseka su prosečne zarade zaposlenih u javnom sektoru, jer su u martu iznosile 87.096 dinara. Time se javni sektor i dalje drži visoko iznad preduzetničkog sektora u kome se, izgleda, isplaćuje samo minimalac. Naime, prosečna martovska zarada kod preduzetnika iznosila je 43.846 dinara, što je približno iznosu minimalca. Zarade kod preduzetnika su čak manje i od medijalne zarade koja je u martu iznosila je 64.363 dinara.

Ove razlike između visine zarada u javnom sektoru i kod preduzetnika traju već godinama i teško je poverovati da će se u skoroj budućnosti ti prihodi približiti. A gotovo je nemoguće da će se izjednačiti.

R. Nikolić

Podelite ovaj tekst: