NATAŠA TRSLIĆ ŠTAMBAK: Postali smo „i oči i uši“ naših klijenata, i globalno i lokalno

Kao globalna agencija za odnose sa javnošću i public affairs Grayling je u toku 2020. godine, zajedno sa svojim klijentima i partnerima, svedočio eruptivnim promenama u načinu na koji kompanije posluju i komuniciraju, promenama u odnosima prema kupcima, zaposlenima i stejkholderima, kao i promenama u svakodnevnom životu, ali uz nepobitnu konstantu – potrebu da se otvoreno i kontinuirano komunicira na svim nivoima.

– Protekla godina je na neki način bila godina povećanih emocija i to se direktno odrazilo i na odnose koje agencije za odnose sa javnošću imaju sa svojim klijentima. Iako smo u početku možda strahovali od smanjenog obima posla, situacija je vremenom postala upravo suprotna – naše veze sa postojećim klijentima dodatno su se unapredile, a imali smo priliku da otpočnemo saradnju i sa brojnim novim partnerima, koji su prepoznali značaj „globalne lokalne agencije“, koja vam istovremeno može ponuditi i lokalni pristup komunikaciji, ali i iskustva i znanja iz globalne mreže i kancelarija u Briselu, Londonu, kao i drugde širom sveta, navodi Nataša Trslić Štambak, direktorka agencije Grayling za Jugoistočnu Evropu.

„Sa povećanim brojem informacija i dešavanja u 2020. godini postali smo i oči i uši naših klijenata na lokalnom i globalnom nivou – od praćenja izmena regulative i mera koje su države preduzimale u borbi protiv pandemije, do novih trendova kojima se brendovi obraćaju medijima, javnosti, ali i donosiocima političkih odluka.“

Autentičnost, brza reakcija i iskrenost karakterisale su komunikaciju u 2020. godini i taj trend će najverovatnije biti nastavljen i u narednom periodu. Takođe, 2020. godina stavila je akcenat na prilagođenu komunikaciju, jer su različite ciljne grupe potrošača različito reagovale i suočile se sa različitim posledicama pandemije. Prioriteti potrošača su se promenili, a brendovi koji su uspeli to da prepoznaju dodatno su im se približili i te veze će verovatno opstati i u godinama koje dolaze.

– Pored novih izazova i klijenata, naša beogradska kancelarija ušla je sredinom 2020. godine u uži izbor za prestižnu regionalnu PR nagradu SABRE EMEA, čime smo potvrdili da, zajedno sa kancelarijama na drugim tržištima, uspešno pratimo trendove u komunikaciji, ali ih i kreiramo, dodaje Trslić Štambak.

Podelite ovaj tekst: