UKUPNI PRIHODI NELT GRUPE PREMAŠILI MILIJARDU EVRA

Povećani prihodi, nove investicije, širenje poslovanja Nelt Grupe, uz rast od 14%, obeležili 2022. godinu

Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe

Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe

Nelt Grupa će u 2022. godini ostvariti konsolidovani promet od 1,15 milijardi evra, ostvarujući rast od 14% u odnosu na prethodnu godinu. Nova partnerstva u distribuciji i logistici, uz investicioni ciklus u Angoli, otvaraju prostor za dalji razvoj kompanije na evropskom i afričkom tržištu, saopšteno je na konferenciji za medije 2. decembra u Beogradu.

Investirajući 20 miliona evra u postrojenje za proizvodnju slatkog programa Candy Factory u Angoli, Nelt je pomerio fokus na sopstvene brendove i time obezbedio dugoročnu održivost na tržištu na kome posluje već 11 godina.

“Sa proizvodnim kapacitetom od 6.700 tona godišnje, očekuje se da će dnevna proizvodnja brzo premašiti 15 tona bombona, lizalica i žvaka. Želimo da budemo lider u kategoriji na tržištu i gradimo jake lokalne brendove koji će biti prepoznatljivi na čitavom kontinentu“, ističe Boris Mačak, izvršni potpredsednik Nelt Grupe za afrička tržišta.

“Početak distribucije Chipite na tržištima Srbije i Bosne i Hercegovine, Mondeleza u Mozambiku, Colgate u Zambiji i investicija u kompaniju Chips Way iz Čačka, obeležile su godinu za nama. Na energetske i druge globalne i lokalne izazove, odgovorili smo instalacijom hiljada kvadratnih metara solarnih panela, optimizacijom poslovanja i povećanjem efikasnosti cele organizacije” izjavio je Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe.

Krovna strategija ACCELERATE2025 dodatno je izoštrila fokus kompanije ka digitalnoj transformaciji i rezultirala je pokretanjem unapređene Nelt Market B2B aplikacije i investicijom od 2 miliona evra u data menadžment arhitekturu i alate koje razvijamo sa kompanijama Microsoft i SAS.

Preko 5.000 ljudi danas je deo Nelt timova širom sveta. U 2022. godini dodatno je investirano preko 2,5 miliona eura u vanredno povećanje zarada, kao i 1.500 sati edukacije kroz 258 trening programa. Uvođenje fleksibilnog modela rada, privatnog zdravstvenog osiguranja za širok broj zaposlenih i razni drugi benefiti okrenuti ka porodici i zdravom životu, učinili su da Nelt na nekoliko tržišta u regionu bude prepoznat kao Top Poslodavac.

Nelt je osnovan 1992. godine i danas je vodeća kompanija u Srbiji i regionu u pružanju potpunih rešenja u distribuciji i logističkim uslugama.  Nelt Grupa se sastoji od 18 kompanija koje posluju na 12 tržišta u Evropi i Africi sa 4.500 zaposlenih i godišnjim prometom od preko jedne milijarde evra.

Podelite ovaj tekst: