PROF. ĐORĐE ĐUKIĆ: Šta će biti posle prestanka objavljivanja LIBOR-a krajem 2021.

Učesnici na finansijskim tržištima imaju sve manje poverenja u LIBOR kao referentnu stopu, nakon izbijanja svetske finansijske krize 2008. Razlog je u fundamentalnom defektu, jer se LIBOR utvrđuje na osnovu kotacija banaka, a ne na osnovu realizovanih transakcija. Zato je dugo mogao biti predmet manipulacije od strane najvećih banaka u svetu i zato je reforma neophodna

Đorđe Đukić

Đorđe Đukić

Prema najavama, dnevna referentna kamatna stopa po kojoj banke jedna drugoj nude novac na međubankarskom tržištu poznata kao LIBOR (Londonska međubankarska stopa, eng.), prestaće da se objavljuje 31. decembra 2021. godine. Dr Đorđe Đukić, profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta, tim povodom je nedavno završio studiju za Udruženje banaka Srbije, imajući u vidu značaj tog događaja i pripreme koje su neophodne da se urade na srpskom bankarskom tržištu. O tome zašto će LIBOR prestati da se objavljuje, prof. Đukić ekskluzivno objašnjava za Magazin Biznis.

– LIBOR će prestati da se objavljuje sa poslednjim danom decembra ove godine, za sve valute i za sve ročnosti, sem onih koji se najčešće koriste za vrednosti LIBOR stopa u USD. Uzrok je opadajuće poverenje učesnika na finansijskim tržištima u LIBOR kao referentnu stopu nakon izbijanja svetske finansijske krize 2008. Ovo zbog fundamentalnog defekta jer se LIBOR utvrđuje na osnovu kotacija banaka, a ne na osnovu realizovanih transakcija. Kao takav, dugo je mogao biti predmet manipulacije od strane najvećih banaka u svetu, a upravo su manipulacije LIBOR-om mogle da im pomognu da projektuju bolju kreditnu sposobnost ili da poboljšaju svoju trgovačku poziciju. Skandal oko manipulisanja LIBOR-om iz 2014. godine je intenzivirao pritiske da se izvrši reforma koncepta referentnih kamatnih stopa u svetu.

• Od tada je prošlo više godina…

– Odbor za finansijsku stabilnost (Financial Stability Board), kao međunarodno telo nadležno za monitoring međunarodnog finansijskog sistema, objavio je preporuku o prelazu na bezrizične stope još u julu 2014. Telo za finansijski nadzor Engleske (UK Financial Conduct Authority) je početkom marta 2021. godine obznanilo dva ključna datuma kao obavezujuća: prvo, 31. decembar 2021. kao poslednji dan fiksiranja LIBOR-a za sve valute i sve ročnosti, kao i za najčešće korišćene ročnosti za LIBOR u USD; drugo, 30. jun 2023. godine kao poslednji dan fiksiranja za preostale vrednosti LIBOR stopa u USD.

• Šta će se događati po prestanku objavljivanja LIBOR-a? Kako finansijske institucije i njihovi klijenti mogu blagovremeno da preduzmu sve radnje radi prelaska sa LIBOR-a na bezrizične referentne kamatne stope?

– Prvo da istaknem da je prema procenama iz juna 2021. reč o tržištima kredita sa neotplaćenim iznosima od 6.100 milijardi USD sa LIBOR-om kao referentnom stopom, i 3.599 milijardi EUR sa ESTR i EURIBOR-om kao referentnim stopama.

Ključno je da finansijske institucije prema ustanovljenoj metodologiji koja je elaborirana u studiji što pre ponude klijentima dužnicima izmene i dopunu ugovora u kojima figurira LIBOR, a koji će važiti i posle 2021. Ovo se odnosi na članove ugovora kojima se precizira obračun kamate po nekoj od navedenih bezrizičnih kamatnih stopa, tako da se ne izazovu veća opterećenja dužnika kod servisiranja starih dugova.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAKO NIS DIGITALIZUJE I BENZINSKE STANICE: Pet miliona litara goriva za godinu dana, putem aplikacije „Drive.Go“
  • U SRBIJI SU NASTALI NEKI OD NAJVEĆIH REGIONALNIH BRENDOVA: Globalna lokalizacija svetske privrede
  • ZA NEPOSREDAN PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA OMOGUĆENA SU DVA TEHNIČKA REŠENJA: Kako će startovati elektronske fakture
  • BANCA INTESA LANSIRALA MASTERCARD PLATINUM: Kartica za ceo svet
  • RAST PRODAJE PROIZVODA SA ŽIGOM „ČUVARKUĆA“ I DO 40 ODSTO: Potrošači prepoznali domaći kvalitet
  • AKSIOS, VINO VRANAC SA KONTROLISANIM GEOGRAFSKIM POREKLOM IZ PODGORIČKE VINARIJE PLANTAŽE, KAO POSEBNA SERIJA URAĐEN JE U 1.500 BOCA: Aksios vranac, neraskidivi sastojak pravoslavne duhovnosti
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2021.
Podelite ovaj tekst: