Пут до додатне пензије

Грађани који желе да осигурају додатне приходе у старости, могу сами или преко својих послодаваца, да уплаћују доприносе и штеде за своју пензију

put-do-dodatne-penzijeДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензијским фондом, прво је друштво основано у Србији, које је 8. септембра ове године од Народне банке Србије добило дозволу за рад. На овај начин грађани који желе да осигурају додатне приходе у старости могу, сами или посредством својих послодаваца, да уплаћују доприносе и штеде за своју пензију у Делта Ђенерали добровољном пензијском фонду.

Делта Ђенерали друштво за управљање добровољним пензијским фондом, основано је од стране Делта Ђенерали осигурања, највеће приватне осигуравајуће куће у Србији и заједничка је компанија Делта холдинга и Ђенерали групе. Са традицијом дугом 175 година, Ђенерали група представља једног од највећих светских осигуравача који послује на пет континената, у 40 земаља света, а у свом саставу има 109 осигуравајућих компанија и запошљава приближно 61.500 људи. У 2005. години Ђенерали група је у области осигурања остварила 62,8 милијарди евра. (www.generali.com). Делта холдинг, поред осигурања, послује и у областима заступања страних компанија, производње, дистрибуције, малопродаје, развоја некретнина, инжењеринга и консалтинга, брокерских услуга, и запошљава 16.200 људи.

Оснивање Друштва за управљање добровољним пензијским фондом означава почетак рада првог добровољног пензијског фонда у Србији. Делта Ђенерали добровољни пензијски фонд свакако ће дати снажан допринос пензијским реформама у интересу Србије и њених грађана.

У наредних неколико бројева, читаоцима Економетра представићемо у форми питања – одговори најважније детаље за пословање приватних пензијских фондова – од начина рада Фонда и Друштва за управљање добровољним пензијским фондом, до учлањења и очекиване пензије. Такође, објављујемо и Речник појмова из ове области.

Зашто приватни пензијски фондови?

– Услед дефицита и дугорочних проблема са којима се сусреће текући систем финансирања пензија по моделу „међугенерацијске солидарности“ држава је донела Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и омогућава нови облик дугорочне наменске пензијске штедње грађана

– Као демографска промена и смањење броја запослених у односу на број пензионера

– Добровољни пензијски фондови треба да употпуне пензијски систем у Србији и да омогуће будућим пензионерима да обезбеде извесне и одговарајуће приходе.

Шта је добровољни пензијски фонд?

Добровољни пензијски фонд представља институцију колективног инвестирања путем пензијских доприноса са свих индивидуалних рачуна чланова Делта Ђенерали фонда са циљем остварења прихода уз минималне ризике улагања.

Имовина фонда је у својини чланова фонда, сразмерно њиховом уделу у имовини фонда.

Фондом управља Друштво за управљање добровољним пензијским фондом Делта Ђенерали.

Како се постаје члан Делта Ђенерали фонда?

Закључењем уговора о чланству и отварањем индивидуалног рачуна где се евидентирају све уплате. Уговор се може закључити индивидуално или преко пензијског плана који представља уговор између послодавца у име запослених и Друштва за управљање пензијским фондом Делта Ђенерали.

Који најмањи износ пензијског доприноса може да се уплаћује у добровољни пензијски фонд?

Минимални месечни износ пензијског доприноса износи 1,000.00 динара, а максимални износ одређује сваки члан сходно својим могућностима. Висина доприноса се може мењати у току трајања уговора без посебне најаве.

Podelite ovaj tekst: