Radmila Trifunović, Metalac: Korona nam je uzela četiri miliona evra, ali smo sačuvali zdravlje ljudi i likvidnost

Metalac Grupa je u 2020. ušla sa zadatkom da ostvari ukupan združeni prihod od 121 milion eura, uz bruto dobit od 6 miliona. Već sa prvim kvartalom 2020. bilo je jasno da smo pred problemom sa kakvim se nismo susretali. Pandemija korona virusa, rizik recesije u svetskim razmerama i apsolutni disbalans svih bitnih parametara poslovanja, postavio je nenadano i imperativno drugi zadatak – očuvanje likvidnosti, bezbednosti i zdravlja 2 200 zaposlenih. Tek što smo u maju i junu, u kratkom predahu udahnuli vazduh i pokušali da se vratimo u normalu, već sa drugom polovinom godine virus se vratio još većom snagom i još nas drži u zatočeništvu.

Crni scenario naterao nas je da u junu rebalansom smanjimo plan na 113 miliona eura, a dobit na četiri miliona. Do kraja godine 2020. ostalo je još nekoliko dana. Kako ćemo završiti godinu korone? Koliko nas je koštao Kovid? Da li nam je, sa druge strane, nešto doneo? Šta nas čeka u 2021?

Ovo su neka od pitanja za direktorku Metalca Radmilu Trifunović.

Radmila Trifunović

Ako smo sebi dali dva ključna zadatka: da sačuvamo zdravlje ljudi i održimo likvidnost, onda je svakako  najvažniji   zaključak da smo u tome uspeli, naravno uz saučešće porodicama naših sadašnjih i bivših radnika, koji su podlegli virusu.

Sada, kad se godina završava, procenjujemo da ćemo ostvariti 117 miliona eura prihoda i dobit na nivou rebalansa. Dakle četiri miliona manje nego što smo prvobitno planirali. Smatram da je upravo pomenuti crni scenario bio okidač da aktiviramo sve interne resurse, iako realno nisu sva društva mogla podjednakom snagom da se nose sa brojnim ograničenjima na koja apsolutno nije bilo moguće uticati. Pojedini proizvodni pogoni su bili blokirani duže vreme, prekid su imale i pojedine Metalčeve prodavnice u Srbiji i Crnoj Gori, ali isto tako je važno da Metalac na nivou Grupe nijednog trenutka nije stao.

Koliko nas je koštao Kovid 19? Da li nam je, sa druge strane, nešto doneo?

Kovid 19 još nije naša prošlost i ne znamo kada će biti. Najtačnije i istovremeno najmanje tačno bi bilo reći da nas je u 2020. koštao 4 miliona eura. Ali, kolika će stvarno biti cena  videćemo kad se pokažu sve posledice na ekonomiju, na naše partnere, tržišta na kojima poslujemo. Sada je važno da je sačuvano zdravlje i bezbednost ljudi. Druga najveća dobit je što su i naši partneri shvatili da u ovim teškim trenucima možemo da opstanemo samo ako se razumemo i međusobno pomažemo. Imali smo odličnu saradnju i sa kupcima i sa dobavljačima tako da se još jednom pokazalo da Metalčeva tradicija negovanja partnerstava na duge staze ima svoju duboku ukorenjenost i smisao.

Šta je dominiralo u vašem ličnom radu u proteklih 6 meseci? Koliko se i u čemu sveukupna slika Metalca u vašim očima sada razlikuje u odnosu na trenutak kada ste prihvatili funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora?

Najviše sam se bavila aspektima u kojima sam potpuno sigurna u svoje kompetencije, a koje su igrom slučaja bile i veoma bitne u ovom periodu kako bi se sačuvala likvidnost. Naravno da je najvažnije bilo sagledati sliku u najdirektnijim razgovorima Izvršnog odbora sa rukovodstvima svih Metalčevih preduzeća. Istina, sama pandemija je već počela da dodatno pokreće ljude, ali teme i sve aktivnosti koje smo zajedno stavili na sto, otvorile su mnoga pitanja, koja su zbog veličine kompanije bila na dalekim tačkama. Neke stvari su prosto izmakle iz vidokruga.

Točak se pokrenuo. Otkrili smo zajedno da ima mnogo stvari i ponašanja koja se mogu i moraju eliminisati, unaprediti, ili zameniti potpuno novim pristupom. Obradovala me je ne samo otvorenost, već i želja i spremnost ljudi da sve što nas tišti stavimo na sto. Tada sam shvatila koliki se prostor otvara i koliki je naš potencijal, ne samo da preživimo jednu strašnu godinu, nego da se dobro spremimo i ohrabrimo za rast i razvoj u godinama koje dolaze.

Izvršni odbor je sa tim ciljem za šest meseci održao čak 21 sastanak sa direktorima društava i njihovim najbližim saradnicima, koji su se najneposrednije odnosili na sve probleme tekućeg poslovanja: ljude, situaciju na tržištu, stanje kupaca, isporuke dobavljača, zalihe, potraživanja… Otvorenost, dobra namera i međusobno poverenje doprinelo je da stvari nazovemo pravim imenima, jasnim markiranjem postojećih ili potencijalnih problema, a samim tim i zadataka.

Šta bi po vašem mišljenju bili glavni ciljevi Metalca u 2021. godini imajući na umu izostanak pouzdanih makroekonomskih, socijalnih i svih drugih inputa? Reklo bi se da smo i dalje na vetrometini?!

Po svim validnim svetskim pokazateljima 2021. će biti teža od 2020. godine. Ponovo ulazimo u neizvesnost, u nekim segmentima više, a u nekim manje. Recimo autoindustrija je bez ikakvih prognoza. Turizam je u kolapsu, a time i niz drugih delatnosti naslonjenih na sektore HORECU…To je međutim opšte zadato stanje i svako će morati da traži sopstveni put. Mislim da interni resursi i aktivnosti koje smo temeljno pokrenuli i promene koje slede daju dobru osnovu za optimizam. Jednostavno rečeno – sve je postalo predmet analize i preispitivanja sa jasnim ciljevima: planiranje, struktura i profitabilnost asortimana, struktura i profitabilnost kupaca i kanala prodaje, optimizacija svih procesa, optimizacija organizacionog modela, praćenje i merenje svake aktivnosti i svakog učinka, politika nagrađivanja prema učinku i doprinosi daljem razvoju. Svaki od ovih aspekata biće na novi način doveden u red u narednom periodu. Ako u ovom trenutku ne znamo tačno šta nas sve čeka spolja, sigurno je da znamo i uveliko radimo na temeljnom „pretresanju i raspremanju kuće iznutra“.

Ako bi konkretizovali prioritetne zadatke i očekivanja?

Najpre, i dalje nastaviti aktivnosti koje vode smanjenju troškova, a povećavaju produktivnost. Insistiraće se na optimalnoj kombinaciji tehničko tehnoloških resursa i vrednovanju radnih učinaka, uz stimulisanje svih koji doprinose rastu i razvoju. Ka tome će voditi i nova organizacija koja jasno razdvaja komercijalne i proizvodne troškove i najdirektnije provocira njihovu optimizaciju kako bi se podigao nivo profitabilnosti.

Drugo, nastavak digitalne transformacije. Kapaciteti digitalnih alata pokazaće svoju prednost i u procesu reorganizacije i optimizacije pojedinih funkcija i istovremeno naznačiti u kom pravcu će taj proces dalje da se razvija. Treće – unapređenje online prodaje. Sve što je do sada urađeno i u Srbiji i u regionu, potvrdjuje njen značaj, a vreme pandemije je samo skokovito potvrdilo koliko treba raditi na ovom kanalu. Nekada nezamislivo, a danas normalno da sve poručite on line i sve će doći na našu kućnu adresu. Četvrto je svakako razrada i odabir investicionih projekata sa većom stopom profitabilnosti, a manjom zavisnošću od fizičke radne snage. Realno, ovo je trenutak kad se oprezno investitra, ali hrabro pravi iskorak za vreme koje dolazi.

Konačno i najvažnije – integrisanje ljudi na svim nivoima. Naše vrednosti se znaju, a na rukovodstvu je da osnaži preduzimljivost i hrabrost i da pravedno i kazni i nagradi po jasnim pravilima. Niko iz toga ne može biti izuzet jer to je preduslov čuvanja bazičnog vrednosnog temelja koji nas čini stabilnim, a to su poštenje, poverenje i posvećenost.

Sada je već sigurno da idemo ka svojevrsnoj reorganizaciji procesa, sa posebnim akcentom na novu organizaciju prodaje. Šta je razlog i šta će te promene doneti?

Novi model prodaje organizovaće se u okviru posebnog zavisnog društva u okviru Metalac Grupe i obuhvatiće komercijale Metalac Posuđa, Metalc Inka, Metalac Bojlera, Metalac Marketa, Metalac Trade, Metalac Digitala i Metalac Home Marketa iz Novog Sada, kao i sektor marketinga matične kompanije. Posao bi trebalo da bude okončan do 31. maja, a rok za potpunu implementaciju 31. avgusta 2021. godine.

Fluktuacija zaposlenih se kod nekih preduzeća pominje kao jedan od ključnih problema? To jeste opšti trend u društvu, ali koliko je Kompaniji jasno zašto ljudi odlaze i šta namerava da preduzme?

Sve se promenilo: prosečna starost, struktura zaposlenih, vrednosni sistem mladih, način života, prilike na tržištu rada… A opet, istina je i to da je Kompanija socijalnu politiku stavljala ispred profita po čemu je dugo godina primer u okruženju. U svakoj krizi prvo bismo istakli da ljudi ne treba da se plaše za svoje radno mesto, da žene ne treba da brinu zato što će postati majke te da će ih i posao i plata čekati… itd. Oko 500 zaposlenih u Metalcu imaju dodatno penziono osiguranje. Sva deca radnika koja studiraju imaju stipendiju… Svako novorođeno dete čestitiku od 1 000 eura pa naviše… Takva politika ima svoju cenu. Metalac je uvek bio spreman da je plati uveren da su ljudi najveći resurs.

Istina – naše zarade nisu visoke u odnosu na troškove života, ali zarade nisu jedino što Metalac pruža zaposlenima. Istina je i da sada zarade brže rastu na nivou države nego što Kompanija može da postigne svojim nivoom profitabilnosti, ali godinama smo takođe bili iznad proseka i uvek u dan i sat tačni i pouzdani. Istina je i da su se pojavile kompanije kojima je najjeftinije da preuzmu dobre radnike i odškolovan kadar, ali Metalac tu slobodu radnicima nikad nije osporavao, niti uslovljavao. Lojalnost se ne pečatira ugovorom već poverenjem i posvećenošću.

Metalac će menjati način merenja učinaka i svoju politiku nagrađivanja. Sve prethodno rečeno vodi ka tome. Metalac godinama izdvaja 20-30 odsto profita za društveno korisne projekte i svi se pretežno odnose na naše ljude i lokalnu zajednicu – natalitet, sport, zdravstvo…

Koliko je realno održati sve imajući na umu situaciju sa jedne i reputaciju društveno odgovorne kompanije sa druge strane?

Društvena odgovornost je „ili jesi, ili nisi“. Nema tu između, ali ima planiranja, ima pravljenja prioriteta. Kada su u pitanju naše tradicionalne aktivnosti, Fondacija će za koji dan ponovo uplatiti preko 100 000 eura za oko 60 novorođenih beba, imajući na umu da ovoga puta imamo četiri porodice sa četvrtim detetom i svaka će dobiti po četiri hiljade eura. Nažalost, prvi put za 15 godina nećemo imati naše veliko okupljanje i svečanost tim povodom. Novogodišnji paketići svoj deci u obdaništima i vrtićima su u saradnji sa sindikatom isporučeni. Što se sportskih klubova tiče imali smo mali prekid u vreme kad zbog vanrednog stanja ništa nije funkcionisalo, a onda smo nastavili jer život mora da ide dalje. To su naša deca, ovo je naš grad…

Posebno bih za ovu godinu istakla važnost pomoći koju smo sa apsolutnim prioritetom, u više navrata, opredelili za naš zdravstveni centar kao podršku lekarima u zaista nadljudskim naporima da izađemo na kraj sa pošasti koja nas je snašla.

Na poslednjoj sednici Nadzornog odbora, 23. decembra imenovani ste za generalnog direktora Metalca a.d. čime je, nakon šest meseci, završen status v.d. Šta vas je navelo da idete dalje u ovakvom trenutku za kompaniju?

Pristajući na status v.d. nisam ni pomislila da ću ići dalje jer sam i na mestu Izvršnog direktora za finansije imala dovoljno posla i odgovornosti. Ali, kad pokreneš toliko stvari, kao što je ovaj Izvršni odbor uradio u proteklih šest meseci, preuzimaš i odgovornost za realizaciju. A i inače nisam osoba koja bi se izmakla – ni u životu, ni u poslu, jer verujem u uspeh, ne samo svoj već svih nas. Uspeh Metalca.

Vreme je za novogodišnje i božićne praznike. Uobičajena pauza u potpuno neobičnom vremenu. Koje su poruke i želje?

Zdravlje pre svega. Bogatstvo koje sobom nosi porodično okupljanje. Razumevanje istine da i život i posao imaju svoje teške i svoje uspešne i lepe periode. Snagu, veru i postojanost da zajedno sve napravimo još uspešnijim i još boljim. I da se radujemo povratku svojoj drugoj kući 11. januara.

(Radmila Trifunović (56) je za 34 godine staža u Metalcu prošla iskustvo menadžera u domaćoj prodaji, izvozu, a potom je obavljala poslove šefa uvoza i direktora nabavke, sve do 2006. kada postaje finansijski direktor. Poslednje četiri godine obavlja funkciju Izvršnog direktora za finansije, a od sredine 2020. i funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora. Za generalnog direktora Metalac a.d. imenovana je krajem decembra 2020.)

Podelite ovaj tekst: