Godina dobro počela za lizing kuće, očekuje se da vrednost novozaključenih ugovora u 2024. premaši milijardu evra

Ivan Jauković, predsednik UO ALCS, Teodora Milenković, generalni sekretar Bojan Erak, potpredsednik UO ALCS i Boris Stević, član UO ALCS

Ivan Jauković, predsednik UO ALCS, Teodora Milenković, generalni sekretar Bojan Erak, potpredsednik UO ALCS i Boris Stević, član UO ALCS

  • Vrednost novozaključenih lizing ugovora u prvom kvartalu 2024. godine uvećana za 20 procenata u odnosu na Q1 2023
  • Svako treće novo vozilo na putevima Srbije finansirano je putem lizinga
  • Finansiranje električnih automobila putem lizinga poraslo dvostruko tokom 2023. godine

Vrednost novozaključenih lizing ugovora u prvom kvartalu 2024. godine porasla je 20 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine. U proseku svako treće novo vozilo finansirano je putem lizinga, a tokom prošle godine dvostruko je povećano i finansiranje električnih vozila putem lizinga. „Projekcije su da će vrednost novozaključenih lizing ugovora do kraja godine dostići milijardu evra, a zaštita životne sredine, društvena odgovornost i savesno korporativno upravljanje ostaju glavni principi kojima se lizing kompanije rukovode“, naglasila je Teodora Milenković, generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije, na predstavljanju rezultata rada koje su lizing kompanije ostvarile u prvom kvartalu 2024. godine, posle uspešne 2023. godine. Predstavnici Upravnog odbora Asocijacije lizing kompanija Srbije (ALCS) govorili su o aktuelnim trendovima u poslovanju lizing kuća u Srbiji i Evropi, sa posebnim akcentom na elektro-mobilnosti. Skup je, uz učešće predstavnika medija, održan 15. maja na Fruškoj gori, navodi se u saopštenju za medije ALCS.

Dobar start u poslovanju lizing kuća u 2024. godini pokazuje i vrednost novozaključenih ugovora: za prva tri ovogodišnja meseca iznosila je oko 206 miliona evra. U strukturi ugovora prednjače putnička vozila sa 47 procenata, ali su kupci u najvećem procentu privredni subjekti a u manjem fizička lica. Teodora Milenković je navela navela podatke MUP-a o prvoj registraciji: “U prva tri meseca 2024. godine, prodato je 20 procenata više putničkih i lakih komercijalnih vozila u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Ovo se delimično može objasniti dobrim rezultatima Sajma automobila, čiji su pozitivni efekti uticali i na lizing tržište“, objasnila je Milenković.

Kako je istakao Ivan Jauković, predsednik UO ALCS, mogućnost lizinga je ključna podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima, pogotovo u početnim fazama razvoja poslovanja: “Prema podacima Evropske investicione Banke, ova preduzeća čine većinu poslovnih subjekata u Evropi i omogućavaju tri četvrtine poslova na tržištu. Specifičnost lizinga je da je sredstvo finansiranja ujedno i predmet obezbeđenja, pa je taj način finansiranja veoma pogodan za najznačajniji segment evropske i domaće privrede, a to su mikro, mala i srednja preduzeća“, rekao je Jauković.

Prema njegovim rečima, primetno je da su se potrebe pravnih i fizičkih lica dosta promenile, u poređenju sa stanjem od pre nekoliko godina. “Kompanije svoje poslovanje danas mnogo više baziraju na zelenim ciljevima i lizing ih tu podržava jer finansira najrazličitije moguće predmete. Električni i hibridni automobili su postali svakodnevna pojava u finansiranju vozila na lizing, a takođe su i prvi električni autobusi, koje koriste privatni gradski prevoznici, finansirani na lizing“, napomenuo je Jauković.

Trendovi takođe ukazuju i na promenu odnosa prema vlasništvu nad vozilom: „Nekada je bilo važno posedovati automobil na lično ime i to vozilo se, u neku ruku, prenosilo iz generacije u generaciju. Danas, mlade generacije imaju potpuno drugačiji odnos prema svemu tome. Njima nije važno šta im piše u saobraćajnoj dozvoli, ali im je bitno da iskoriste sve prednosti tržišta. Lizing im, u nekim situacijama, pruža potpuno servisiranje vozila, mogućnost zamene vozila u određenom periodu i prilagođavanje rate u skladu sa mogućnostima, te se ona može otplaćivati mesečno, godišnje ili na neki drugi način“, rekao je Jauković.

Električni automobili na ruti po Fruškoj gori 15. maja, u organizaciji ALCS

Električni automobili na ruti po Fruškoj gori 15. maja, u organizaciji ALCS

Članovi UO ALCS-a smatraju da će veliku ulogu ove godine imati i digitalizacija. Ona bi trebalo da unapredi procese za klijente, ali i procese u okviru lizing kompanija: „Upotrebom modernih tehnologija i digitalizacijom poslovanja, omogućili smo da odobrenje finansiranja bude u roku od svega nekoliko minuta. Radi uštede vremena, resursa i ekološkog doprinosa, klijentima pružamo mogućnost da ugovor potpišu digitalno bez štampanja. U narednim godinama želimo da, kao industrija, potpuno pređemo na takozvane „bez-papirne“ ugovore i da, na taj način, doprinesemo ESG prinicipima“, napominje Bojan Erak, potpredsednik UO ALCS.

Boris Stević, član UO ALCS je podsetio da bi ukidanje PDV-a na kamatu učinilo lizing atraktivnijim kod nabavke novih i polovnih putničkih vozila: „Ovakvo rešenje omogućilo bi većem broju građana i privrednim subjektima da obezbede novija vozila i pozitivno utiču na smanjenje nivoa zagađenja. Na ovaj način unapredili bismo sadašnji prosek starosti vozila u Srbiji koji je 17,5 godina, dok je prosečna starost vozila u Evropskoj uniji 12 godina“, rekao je Stević – navodi se u saopštenju za medije ALCS.

 

 

Podelite ovaj tekst: