RADOMIR PANIĆ: Ulaganje u mali biznis pomaže razvoj domaće ekonomije

U Vojvođanskoj banci za MSP i preduzetnike najatraktivniji su krediti za obrtna sredstva, a 80 odsto iznosa ovih kredita plasirano je u dinarima. U saradnji sa lokalnim samoupravama učestvuju u kreiranju programa finansiranja MSP, preduzetnika i poljoprivrednika

Radomir Panić

Vojvođanska banka sa svojim raznovrsnim proizvodima kontinuirano pruža podršku malom biznisu u svim fazama poslovanja i pomaže mu da što bolje odgovori na izazove sa kojima se suočava. Banka je članica OTP grupe, dominantnog regionalnog igrača u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Trenutno je sedma po veličini na tržištu u Srbiji, sa više od pet procenata tržišnog udela, oko 700.000 klijenata i četvrta po veličini mreže filijala u zemlji.

– Novom akvizicijom OTP grupe u Srbiji, započet je proces integracije između nove OTP banke Srbija i Vojvođanske banke, sa ciljem stvaranja vodeće bankarske institucije na srpskom tržištu po veličini aktive, broju filijala i veličini kreditnog i depozitnog portfolija – rekao je Radomir Panić, direktor Direkcije za mali biznis Vojvođanske banke, članice OTP grupe.

• Zašto je važno da finansijski sektor podstakne razvoj malog biznisa?

– Preduslovi za održiv razvoj ekonomije podrazumevaju konstantno unapređenje poslovnog okruženja i razvoj segmenata privrede uključujući i mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća (MSP) se osnivaju kao posledica lične inicijative i njihovo učešće u kreiranju nove vrednosti veće je od 58 odsto, zaposlenosti od 67 odsto i predstavljaju okosnicu razvoja ekonomija zemalja EU. U Srbiji je situacija nešto drugačija, ali kako se domaća ekonomija bude približavala ekonomiji EU, možemo očekivati sličan uticaj na ukupan ekonomski potencijal zemlje. Ovaj trend stavlja u fokus finansiranje MSP i preduzetnika i pružanje podrške idejama u poslovanju, osnaživanju preduzetničkog duha, kao i stvaranju osnova za dalji rast i razvoj. Specifičnosti malih biznisa, kao što su fleksibilnost, inovativnost i kreativnost u poslovanju, uz brzu realizaciju ideja i efikasan razvoj novih proizvoda, veoma je značajno za savremeno poslovanje. Zbog toga MSP predstavljaju osnov na kome se gradi konkurentska prednost ekonomija na globalnom nivou.

Digitalni servisi banke

• Koliko MSP i preduzetnici koriste digitalne servise vaše banke?

– Banka je odgovorila izazovima na tržištu i u velikoj meri fokusirana je na digitalne kanale, koji su lako dostupni, prilagođeni potencijalnim korisnicima, omogućavaju niže troškove transakcija i veliku uštedu vremena. Više od 50 odsto klijenata korisnici su digitalnog servisa. Više od 50 odsto svih transakcija u segmentu malog biznisa realizovano je preko digitalnih kanala. Beležimo konstantan rast u broju transakcija i u broju korisnika. Sledeći kratkoročni plan je lansiranje nove m-banking aplikacije za pravna lica i preduzetnike, koja će biti integrisana sa e-banking rešenjem i očekujemo da će ovaj pristup naići na pozitivne kritike naših klijenata.

• Šta Vojvođanska banka nudi MSP i preduzetnicima?

– Ponuda banke za mali biznis je kompletna i pokriva svaki aspekt poslovanja klijenata, od efikasnog platnog prometa, preko svih vrsta kredita, platnih kartica i razvijenih digitalnih kanala. Posebno ističemo našu podršku lokalnim samoupravama, sa kojima učestvujemo u kreiranju programa finansiranja MSP, preduzetnika i poljoprivrednika na teritorijama tih opština. Prednost ove vrste aranžmana je mogućnost da lokalna samouprava usmerava razvoj lokalne privrede u skladu sa potencijalima, ali i da podržava privredu bez obzira na delatnost.

• Koji su krediti najtraženiji? Pod kojim uslovima ih odobravate?

– Imajući u vidu konstantne izazove sa kojima se privreda suočava u pogledu likvidnosti i naplate potraživanja, najatraktivniji krediti su za obrtna sredstva. Ove kredite odobravamo uz fleksibilan pristup klijentima i kraće rokove otplate. Krediti za obrtna sredstva klijentima omogućavaju finansijsku sigurnost u poslovanju i niže troškove ostvarivanjem niže cene nabavke roba i usluga koje ulaze u proces.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na domaćem tržištu, percepirali smo važnost kreditiranja malog biznisa u dinarima i izbegavanje plasmana koji nose valutni rizik. Kredit u dinarima je atraktivniji i ističemo da je 80 odsto iznosa kredita za obrtna sredstva plasirano u dinarima.

Podelite ovaj tekst: