TREĆI OSNOVNI SUD PONOVO OSLOBODIO PROFESORA KAVČIĆA OD OPTUŽBI IK KLETT

Prof. Aleksandar Kavčić (Vlasnik fotografija – profesor Aleksandar Kavčić – ustupa pravo na objavljivanje)

Prof. Aleksandar Kavčić (Vlasnik fotografija – profesor Aleksandar Kavčić – ustupa pravo na objavljivanje)

PROFESOR KAVČIĆ NIJE NARUŠIO POSLOVNI UGLED IZJAVOM DA NEMAČKE IZDAVAČKE KUĆE BOLJE PROLAZE ZATO ŠTO TI IZDAVAČI KORUPTIVNO DELUJU NA PROFESORE I NA NASTAVNIKE

 BEOGRAD, 25.3.2024. – Treći osnovni sud je presudio u korist profesora Aleksandra Kavčić po tužbi IK Klett kojom se potvrđuje ranija odluka da profesor izjavom da nemačke izdavačke kuće bolje prolaze zato što ti izdavači koruptivno deluju na profesore i na nastavnike, na direktore, potplaćujući ih lap top računarima, putovanjima u inostranstvo da bi usvojili baš njihove udžbenike, nije narušio poslovni ugled niti kreditnu sposobnost.

 Odlukom Trećeg osnovnog suda, ustanovljeno je da je izjava, koja je bila predmet suđenja, nije bila usmerena na narušavanje poslovnog ugleda već zalaganje za što širu dostupnost obrazovanja i njegov visok kvalitet, a naročito borbu protiv mogućih štetnih posledica po obrazovanje, čime se profesor Kavčić ovim i drugačijim izjavama i na drugačiji način rada zalaže, stoji u obrazloženju presude Suda.

Profesor Kavčić je istakao da je u obrazloženju presude važno još i to što je sud utvrdio da privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju u delatnostima koje su od opšteg društvenog značaja, kao što je to obrazovanje, moraju trpeti i veći stepen društvene kritike u okviru debate o pitanjima od javnog interesa nego neke druge delatnosti, naročito ako se tom delatnošću bave radi sticanja profita, odnosno dobiti, kao što je ovde slučaj.

Profesor Kavčić je ponovo istakao da cilj obrazovanja treba da bude znanje a ne profit i da se nada da će serijom dobijenih presuda lokalne zajednice, roditelji a naročito Nastavno-naučna veća i direktori škola u fokus staviti dobrobit đaka i omogućiti im fer uslove za sticanje znanja.

Po navedenoj presudi se IK Klett obavezuje da plati troškove postupka profesoru Kavčiću. Na istu presudu Klett ima pravo žalbe ali Viši sud predmet ne može više vraćati prvostepenom sudu na ponovnu odluku već može sam otvoriti glavni pretres.

Podelite ovaj tekst: