Rečnik bankarstva i finansija

  • balance (bal.) – saldo, bilans, stanje računa; nenaplaćen iznos; to balance an account – izravnati/poravnati račun; to balance a budget – uravnotežiti budžet; to carry over a balance – preneti saldo; to extend a balance – vidi to carry over a balance; to make up a balance sheet – sačiniti bilans; to balance off the accounts – dati stanje računa na kraju obračunskog perioda; to balance orders – (berza) napraviti bilans naloga, napraviti neto-bilans hartija od vrednosti kojima se trgovalo tokom jednog dana na osnovu kojeg se utvrđuje cena na otvaranju sledećeg dana; to remit the balance – doznačiti ostatak iznosa; to balance the shortfall – nadoknaditi manjak
  • balance-based – zasnovan na saldu
  • balance-based system – sistem elektronskog novca u kojem su elektronska sredstva uskladištena na uređaju kao što je numerička knjiga sa transakcijama unetim kao kreditni ili debitni iznos
  • balance brought down – (rač.) stari saldo, prenos salda
  • balance brought forward (b/fwd; b/f) – vidi balance brought down
  • balance card – kartica salda
  • balance carried down – (rač.) zaključni saldo za tekući period
  • balance carried forward (c/fwd, c/f) – vidi balance carried down
  • balance certificate – privremena potvrda o neprodatom delu akcija
 
REČNIK BANKARSTVA I FINANSIJA (englesko-srpski/srpsko-engleski) Biljane Simurdić u izdanju IP “ŽARKO ALBULJ” obuhvata oko 30.000 odrednica na 916 strana.
Cena sa PDV-om 2916,00 dinara

 

Podelite ovaj tekst: