SMECA: Кредити за финансирање обртног капитала

Фонд процењује ризик, што даје сигурност домаћим извозницима у њиховима пословима на страним тржиштима, али и банкама које их у тим пословима прате

kredit-za-finansiranje-obrtnog-kapitalaФонд за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова (SMECA) нуди краткорочне кредите за финансирање обртног капитала на основу потписаних извозних уговора, а новац се искључиво може користити за финансирање трошкова радне снаге, репроматеријала и опште трошкове. Кредити се одобравају у сарадњи са пословним банкама које су приступиле пројекту финансијске подршке извозу. Фонд депонује новчана средства код банке у циљу даљег одобравања кредита у корист фирме, а уговор о кредиту потписују банка и извозно предузеће. У том аранжману Фонд обезбеђује 50 одсто износа кредита, а 50 одсто банка из сопственог потенцијала. У изузетним случајевима, Фонд обезбеђује и цео кредит, а тада банка преузима 50 одсто ризика. Годишња камата за кредит одобрен преко Фонда износи „либор“ (цена капитала на међународном тржишту) плус шест одсто на годишњем нивоу.

– Програм финансирања обртног капитала за производњу робе за извоз у току прошле године је, као и претходних година, имао резултате знатно испод планираних. Очигледно га треба значајно изменити или увести нови програм осигурања комплетног извозног портфеља банака, при чему би Фонд осигуравао до 80 одсто потраживања банака према извозницима уместо досадашњих 50 одсто, каже Димитрије Стаменовић, директор SMECА.

Шта је факторинг

Факторинг представља финансирање на бази потраживања за продату и испоручену робу. То је облик финансирања извозника на бази испоруке робе страном купцу. Потраживања која су предмет факторинга покривају се полисом кредитног осигурања од неплаћања иностраног купца, а предност је да се од корисника факторинга не узима обезбеђење за новац који је примио. Тако извозници добијају новац одмах, ризик наплате преносе на Фонд, а добијена средства одмах користе за финансирање даље производње. Извозници добијају стабилност у планирању и пословању што је у многим случајевима допринело повећању извоза и до четири пута.

Фонд је закључио уговоре о сарадњи са петнаестак банака, али су они реализовани са само две банке – Меридијан и Прокредит – и то за мали број извозних послова. Већина банака са којима су закључени уговори приватизоване су и окренуте су профитабилнијим пословима у раду са становништвом. Остале банке имају довољно кредитних потенцијала за мали број добрих извозника који су њихови клијенти и немају потребе за додатним средствима из Фонда.

Димитрије Стаменовић очекује да ће у наредном периоду порасти интересовање банака за сарадњу са Фондом у делу осигурања и финансирања извозних послова, с обзиром на то да је НБС у јуну прошле године класификовала као неризична сва потраживања осигурана код фондова које је основала Република Србија.

SMECA је због слабо реализованог програма кредитирања, финансирање обогатила програмом такозваног факторинга који је квалитетно решење за превазилажење проблема ликвидности извозних предузећа и лако се остварује.

Наш саговорник каже да су извозници у овом програму нашли релативно једноставан и стабилан начин финансирања. Фонд је прошле године остварио око 450 трансакција у оквиру овог програма са укупним прометом од око 12,3 милиона евра.

М.В.

Podelite ovaj tekst: