Stavros Joanu: Formula uspeha – dobar bankarski servis

U narednom periodu, kroz nove akvizicije i spajanja, broj banaka na tržištu Srbije smanjiće se na oko 25 banaka

Stavros Joanu

Konkurencija je za nas pozitivna pojava na tržištu, jer za korisnike bankarskih proizvoda i usluga donosi unapređene proizvode i servis. Na taj način, banke su primorane da neprekidno prilagođavaju svoju ponudu, kako bi bila atraktivna i u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika bankarskog servisa. Procenjujem da će se u nastupajućem periodu, kroz nove akvizicije i spajanja, broj banaka na tržištu Srbije smanjiti na oko 25 banaka. Formula uspeha će tada biti bankarski servis. Mi ćemo, na porast konkurencije u Srbiji, odgovoriti daljim proširenjem mreže, tako da ćemo do kraja sledeće godine imati 150 svojih filijala u Srbiji.

Ovako je Stavros Joanu, predsednik Izvršnog odbora Eurobank EFG Štedionice, u intervjuu za Biznis magazin, odgovorio na naše pitanje koliko će proces ukrupnjavanja u bankarskom sektoru na međunarodnom tržištu uticati na srpsko tržište, budući da je reč o bankama koje već imaju svoje banke i u Srbiji. Međutim, gospodin Joanu podseća i na još jednu dimenziju ovog procesa:

– Veliki evropski merdžeri i akvizicije će se kasno osetiti na tržištu Srbije, jer prve efekte počinju da ispoljavaju u zemljama u kojima te banke ostvaruju dominantno prisustvo – kaže Stavros Joanu.

I do sada je Eurobank EFG Štedionica ostvarivala zavidne rezultate na srpskom tržištu. Kakvu dinamiku najavljujete posle okončanja procesa spajanja?

– Vizija Eurobank EFG Štedionice, kao banke koja se nalazi na trećem mestu po veličini poslovne mreže i ima više od 1.500 zaposlenih jeste da postane jedna od vodeće tri banke u Srbiji. Na osnovu podataka iz prvog kvartala 2007. godine, Eurobank EFG Štedionica je na najboljem putu da to i ostvari; nalazimo se na šestom mestu po veličini bilansne aktive sa ukupnim sredstvima od 0,9 milijardi evra, zauzimamo vodeće pozicije u najatraktivnijim segmentima bankarskog poslovanja sa prvim mestom u keš kreditima, drugim mestom po preduzetničkim, trećim po stambenim kreditima i četvrtim po novoprikupljenoj deviznoj štednji građana.

Društvena odgovornost

Moram da napomenem da se merilo uspešnosti jedne kompanije ne ogleda samo u njenom poslovanju, već i u paralelnoj sprezi koju razvija sa društvenom zajednicom u kojoj posluje. Do sada smo uložili preko dva miliona evra u projekat korporativne društvene odgovornosti „Investiramo u evropske vrednosti“, sa svoja tri osnovna pod-projekta u sferi obrazovanja, zdravstva i zaštite životne sredine.

Kojim segmentima poslovanja ćete dati prednost: jačanje devizne depozitne osnove banke, investiciono bankarstvo, kreditiranje privrede, stanovništva ili nešto novo?

– Kao univerzalna bankarska institucija, sa dinamičnom i modernom strategijom razvoja, trudimo se da našim klijentima ponudimo celokupnu bankarsku paletu: od kredita u dinarima, evrima i švajcarskim francima, do više vrsta različitih štednih proizvoda, računa za primanje plate pod beneficiranim uslovima, lizinga (EFG Lizing), upravljanja nekretninama (EFG Properties), investicionog bankarstva (Prospera Securities)… Pa ipak, ovogodišnja strategija je pre svega orijentisana na štednju građana i kreditiranje građana i preduzetnika.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: