STRATEGIJU “ZAJEDNO KA NULI” NASTAVILI SMO I TOKOM COVID KRIZE: Kvalitet proizvoda je osnova svega

Sumirajući utiske iz nekoliko globalnih istraživanja o post covid periodu, primetila sam nekoliko potrošačkih trendova koji se ističu.

Piše: Jovana Vještica

Prvi trend mi je posebno interesantan, a on predviđa da će potrošači sve više birati proizvode onih kompanija koje iskazuju jednako interesovanje za zdravlje i dobrobit društva koliko i za svoj profit. Ovo nije novina za razvijena tržišta. Veliki svetski brendovi uveliko rade kampanje koje se zasnivaju na važnim socijalnim temama ili zaštiti životne sredine, ali sve je veći broj takvih kampanja i u Srbiji.

Carlsberg je jedna od retkih kompanija koja se javno obavezala da će raditi na smanjenju svog uticaja na životnu sredinu i za dobrobit društva kroz jasno definisane ciljeve (strategija ZAJEDNO KA NULI – emisije ugljenika u pivarama, rasipanja vode, neodgovorne konzumacije i povreda na radu), tako da smo svoje aktivnosti koje vode ka njihovom ostvarenju nastavili i tokom covid krize.

Kad je reč o brend komunikaciji, i marketinškoj i onoj na mestu prodaje, svetski trendovi koje pandemija donosi mnogo se više prepoznaju na našem tržištu.

Naime, kupovina je postala u većoj meri planirana, tako da se moramo truditi da kroz sve dostupne kanale komunikacije potrošača već opredelimo za naš proizvod kako bi na samom prodajnom mestu on bio njegov izbor. Kako je jedan od trendova i to da većina potrošača danas poseduje „pametne telefone“, brend kampanje su dobrim delom fokusirane na komunikaciju preko digitalnih formata koje koristimo u zavisnosti od ciljne grupe kojoj se obraćamo.

Ono što je predstavljalo izazov tokom kovid krize, a najverovatnije će postati trajni izazov i u budućnosti, jeste kako se diferencirati komunikacijom u odnosu na ostale oglašivače, kada se velika većina kompanija okreće upravo digitalnom marketingu. Carlsbergov portfolio brendova u Srbiji je bogat različitim brendovima i ukusima, tako da smo se trudili da za svaku ciljnu grupu pronađemo upravo najefikasniji kanal komunikacije, kao i da ona bude jasna i prijemčiva potrošačima. Odabrali smo ciljanu komunikaciju radije nego obraćanje kroz sve kanale.

Još jedan veoma važan trend za našu industriju, koji je donela pandemija virusa covid-19, jeste da potrošači postaju štedljiviji usled nesigurne ekonomije, te više mare za odnos cena – kvalitet. U tom smislu, veoma pažljivo radimo na formiranju svoje ponude u saradnji sa distributerima, trudimo se da plasiramo pakovanja koja su i cenovno prihvatljiva i privlačna u smislu konzumacije. Naravno, kvalitet proizvoda je osnova svega i on mora ostati neupitan u svakom slučaju.

Veoma je primetno da je kovid kriza izazvala ekspanziju usluga dostave hrane, što vodi ka novom trendu koje nam je istraživanje pokazalo, a to je da sve više potrošača počinje da „vreme za sebe” stavlja među najveće životne prioritete, tako da zahteva da mu proizvodi budu dostupni 24/7. Carlsberg konstantno radi na unapređenju takvih usluga, tako da to jeste jedna od tema koju komercijalni sektor razvija.

U kovid krizi je sve više potrošača počelo da „vreme za sebe” stavlja među najveće životne prioritete, tako da zahteva da mu proizvodi budu dostupni 24/7. Carlsberg konstantno radi na unapređenju takvih usluga

Na kraju, ali nikako najmanje bitno, jeste promenjeni način komunikacije, a na žalost nas koji se bavimo ovim poslom, trendovi nam govore da će rad od kuće postati sve češća pojava. Ta tranzicija radnog mesta je prošle godine nastala odjednom i nije bilo lako ljudima da se priviknu na novi način korespondencije sa kolegama. „Živa reč“ uvek drugačije zvuči od mejla i trebalo je vremena da naučimo da svoje misli pretočimo na pravi način tako da ne dođe do nerazumevanja. Poseban izazov za nas iz sektora komunikacija bio je da održimo motivaciju zaposlenih u uslovima kada su postojali i strahovi za bezbednost i za budućnost. Zato je naša strategija bila konstantan kontakt sa ljudima, dvosmerna komunikacija kada god je to moguće i potpuna otvorenost kada je u pitanju poslovanje kompanije. Verujem da smo time stekli poverenje zaposlenih, a i sam rezultat je pokazao da je tim bio na nivou zadatka.

Korona je svakako ostavila posledice na ekonomiju i stvorila potrebu za adaptacijom poslovanja, ali posebno je važno i što je nama, koji radimo u svetu marketinga, dala i jednu novu perspektivu razmišljanja, za koju verujem da nam može doneti i dosta dobrobiti u budućnosti.

Podelite ovaj tekst: