Сва предузећа у излогу

У Привредној комори Србије је 19. септембра представљен нови електронски портал српске привреде на коме су почела са радом прва четири сервиса.

Дејан Цветковић

Дејан Цветковић

Comerc сервер последње генерације и први такве врсте на простору Југоисточне Европе, поред инсталираних каталога услуга ПКС, омогућава свим домаћим предузећима да поставе своје каталоге и добију бесплатну и сталну презентацију производа, цена и услуга. Посетиоцима портала биће доступни и подаци потребни за пословање са више од 50 земаља света, кроз сервис регистра предузећа биће доступни јавни подаци о свакој фирми, укључујући и прес-клипинг, а већ сада се на порталу налази више од 25.000 докумената.

– Верујемо да ћемо овом „електронском“ комором која представља и најпотпунији излог српске привреде, дати велики допринос производњи, већем извозу и савременом комуницирању наших привредника са светом. Али, нећемо се на томе зауставити, јер портал који смо поставили отвара могућност за десетине нових садржаја. Привредна комора се у ходу трансформише, неке од тих промена су мање, неке више видљиве, али данас постављен портал представља прави светионик у њеном путу ка комплетној електронској комори – рекао је председник ПКС Слободан Милосављевић и нагласио да је постављање новог портала омогућио Мајкрософт, који је донирао софтвер вредан око 50 хиљада евра.

Према речима Дејана Цветковића, директора Мајкрософта за Србију, донација не би била реализована да није реч о кориснику који је имао визију о развоју групе портала који треба да понуди услуге свим малим и средњим предузећима у Србији, како би њихов рад био бржи, агилнији и савременији.

Статистика и привредна кретања
Индустријска производња

У периоду јануар-јун 2006. год. у односу на исти период претходне године забележен је раст индустријске производње од 6,3%.

Производња МСП, са бројем запослених испод 50, која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, статистички се прати на узорку од 313 изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. У мају је тражене податке доставило 90 предузећа. На основу тих података, укупна индустријска производња у мају 2006. год. овог сектора је била већа за 4,5% у односу на просек 2005. год., док је производња прерађивачке индустрије већа за 9,8%.

Спољнотрговинска размена

Кумулативни извоз индустрије у периоду јануар-јун 2006. год. износи 2.373,2 мил. USD, што чини 94,6% укупног робног извоза.

Кумулативни увоз индустрије у истом периоду је 4.501,9 мил. USD или 77,7% укупног робног увоза.

година          мала              средња          велика          укупно
број      %         број     %     број    %        број      %
1999     58.662    94.8    2.359    3.8    879    1.4    61.870    100
2000     59.106    94.3    2.616    4.2    973    1.5    62.695    100
2002     63.995    95.6    2.223    3.3    742    1.1    66.960    100
2003     65.547    95.8    2.181    3.2    663    1.0    68.391    100
2004     66.989    96.9    1.515    2.2    605    0.9    69.109    100
2005     68.309    95.8    2.292    3.2    702    1.0    71.303    100
својина           до 10 зап.     10 – 30 зап.     30 – 150 зап.     преко 150     укупно
друштвена          854                270                 407                   188             1.719
приватна        56.060             5.598              2.051                   462           64.171
задружна          1.908                228                  89                       4             2.229
мешовита            716                292               476                    302             1.786
државна                85                115               217                     170               587
нераспоређено   339                162               197                     113               811
мала            средња        велика        укупно
друштвена својина       27.866         41.114          46.399       115.379
приватна својина        281.032      110.559         141.873       533.464
задружна својина            9.445          3.570                239         13.254
мешовита својина         20.251        53.524         128.982       202.757
државна својина            16.231        27.191         157.818      201.240
нераспоређено               11.691        20.932           39.095        71.718
укупно                           366.516      256.890          514.406   1.137.812

Раст увоза у првих шест месеци 2006. год. у односу на исти период 2005. год. је већи за 23,6 процентних поена.

Дефицит спољнотрговинске размене сектора индустрије у првих шест месеци текуће године је 2.128,7 мил. USD, што чини раст од 30,1% у односу на дефицит из истог периода 2005. год.

Покривеност увоза извозом у индустрији је пала на 43,3%.

Високом дефициту трговинске размене првих шест месеци 2006. год. у односу на исти период претходне године, понајвише је допринео висок раст увоза индустрије прераде нафте, аутомобила, осталих машина и хемијских производа.

Запосленост и незапосленост

Број незапослених лица у Србији у мају 2006. год. износио је 919.291, и већи је за 3,3% у односу на мај 2005. год.

Стварна стопа незапослености (према анкети РЗС) знатно је нижа од оне која је рачуната на бази редовних месечних истраживања, и износи 20,8%.

Укупан број тражиоца запослења је 1.008.807 (раст у односу на мај 2005. год. од 1,4%). Индикативан је раст од 6,2% код категорије незапослених лица која су била у радном односу, ако и раст од 5,9% за категорију незапослених лица која чекају на запослење дуже од две године.

Podelite ovaj tekst: