Велики пријатељ Mалог бизниса

veliki-prijatelj-malog-biznisaEurobank EFG Штедионица је прва банка која је сегменту Mалог бизниса понудила револвинг оквирне кредите код којих се средства одобрене кредитне линије могу повлачити по потреби

Са директором сектора за Mали бизнис Eurobank EFG Штедионица Ђорђем Петрићем разговарали смо о условима под којима ова банка одобрава кредите за мала и средња предузећа али и о другим бројним погодностима које банка нуди предузетницима.

Под којим условима Eurobank EFG Штедионица одобрава кредите за МСП? Одобравате ли и старт-ап кредите за почетнике у бизнису, од када и под којим условима?

Eurobank EFG Штедионица одобрава кредите за Mали бизнис од септембра прошле године и ова врста кредитирања представља један од стратешких производа банке. По стандардима наше групе, под Mалим бизнисом се подразумевају сви предузетници, као и мала предузећа са годишњим прометом до 500.000 евра. Оно чиме се наша понуда разликује од понуда осталих банака на тржишту јесу изразито дуги рокови одобрења отплате кредита из наше палете. На пример, кредити намењени инвестицијама у пословни простор могу имати рокове чак до 15 година, кредити намењени финансирању опреме до 15 година, а кредити за обртни капитал (ненаменски) до 10 година. Друга значајна карактеристика по којој се наша понуда разликује везана је за функционалност наших кредита. Као пример можемо навести да смо ми прва банка која је сегменту малог бизниса понудила револвинг оквирне кредите, код којих се средства одобрене кредитне линије могу повлачити по потреби, док једину месечну обавезу представља сервисирање камате на износ коришћених средстава, док се отплата главнице може, практично, бесконачно одлагати. Неопходно је истаћи и да је сама процедура добијања кредита веома једноставна, док је списак неопходне документације и бирократије сведен на минимум. Нису потребни никакви бизнис планови, при чему се износи кредита до 30.000 евра у великом броју случајева могу одобравати без икаквог посебног обезбеђења (једино обезбеђење су менице власника и саме фирме, односно радње). Камате на кредите за Мали бизнис у Eurobank EFG Штедионици су веома конкурентне и прилагођене су карактеристикама тржишног сегмента.

У Eurobank EFG Штедионица постоји и могућност кредитирања почетника (start-up) и ти кредити се одобравају докторима, ветеринарима, адвокатима, стоматолозима, протетичарима. Кредити се превасходно односе на набавку опреме или куповину пословног простора у коме ће обављати делатност са циљем да их стимулишу да започну и даље развију посао. Рокови отплате су до 20 година, при чему не постоји каматна дискриминација у односу на постојеће фирме.

Прокоментаришите висину каматних стопа под којима банке у Србији одобравају кредите за МСП?

Каматне стопе, генерално, диктирају два основна фактора, а то су цена капитала и додатак за преузети ризик. Ако узмемо да је цена капитала фактор на који се не може превише утицати и да зависи од макроекономских фактора земље, може се рећи да значајну улогу игра управо додатак за преузети ризик. Имајући у виду да је овај тржишни сегмент по природи мање ризичан него сектор становништва, а истовремено ризичнији него сектор великих предузећа, каматне стопе за овај сегмент се управо и крећу између каматних стопа које се користе у зони потрошачких – кеш кредита, са једне стране, и каматних стопа за велика предузећа, са друге стране.

Под којим условима банке у Хрватској и Словенији одобравају кредите за МСП и почетнике и где смо ми у односу на њих?

Ситуација у Хрватској и Словенији је са аспекта ризика знатно другачија у односу на Србију, па је самим тим то и рефлектовано на висину каматних стопа за све МСП, као и све остале тржишне сегменте. Оно што је важно јесте да квалитет услуге као и сет производа који се нуде за сегмент Mалог бизниса од стране Eurobank EFG Штедионица исти као и у далеко развијенијим земљама.

Прокоментаришите када ће се камате за ове кредите смањивати и од чега ће то зависити?

Што се тиче камате на кредите, основни критеријум за то јесте економска и политичка позиција Србије. Ова ситуација утиче на ризик земље, а самим тим и на висину свих каматних стопа банкарских кредита. С обзиром на то да се ова ситуација константно поправља, реално је очекивати да ће и део каматне стопе који отпада на ризик бити сразмерно мањи. Подсетимо се да је пре неколико година номинална камата на кредите прелазила 20 одсто годишње док је тренутна ситуација далеко повољнија.

Podelite ovaj tekst: