VELIMIR BABIĆ, VOJVOĐANSKA BANKA: Dug put do nižih kamata

Jedini način da se u kraćem roku snize kamate u Srbiji, po mom mišljenju, jeste da centralna banka prilagodi politiku obaveznih rezervi. Moguća rešenja su da NBS oslobodi ili smanji obaveznu rezervu za neto novo kreditiranje privrede ili za kreditiranje strateški ciljanih sektora i izvoza

Velimir Babić

Velimir Babić

Najtraženiji proizvodi su krediti za likvidnost i obrtna sredstva što reflektuje trenutno stanje srpske ekonomije u kojem je primarni cilj nesmetano održavanje nivoa tekuće aktivnosti. Na tom planu mi nudimo širok dijapazon kreditnih proizvoda – od dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, revolving kredita, kredita sa mesečnom ili kvartalnom otplatom, kredita sa grejs periodom, eskont menica, finansiranje potraživanja, avansno finansiranje dobavljača, finansiranje međunarodne trgovine putem deviznih kredita, izdavanje garancija ili otvaranje akreditiva. Posledica dugogodišnje ekonomske krize je smanjena investiciona tražnja i stoga se svega oko 20 odsto kreditnih plasmana odnosi na investicione kredite – kaže Velimir Babić, direktor Divizije za poslove sa privredom Vojvođanske banke, odgovarajući na pitanje Magazina Biznis o tome koji su proizvodi Vojvođanske banke najtraženiji na tržištu i zašto.

Sagovornik Magazina Biznis ističe da i pored otežanih uslova poslovanja čitavog bankarskog sektora, poslovanje Vojvođanske banke u prvoj polovini 2013. godine karakteriše uzlazni trend: rast aktive praćen rastom depozita i poboljšanjem finansijskog rezultata i u tome su podjednako učešće uzeli svi poslovni sektori banke.

– Bolje poslovne performanse su rezultat kontinuiranog rada na unapređenju ponude naših proizvoda i usluga i sprovođenja organizacionih promena koje za rezultat imaju produktivniju i efikasniju organizaciju. Naša strategija se bazira na daljem rastu za šta je takođe potreban visok nivo prilagodljivosti na izuzetno promenljivo okruženje puno izazova – kaže Velimir Babić.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

 • ODLUKA NBS O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE: Zašto je važna mašinska provera novca
 • TROMOST ADMINISTRACIJE SPUTAVA KONKURENTNOST KOMPANIJA I PRIVLAČENJE INVESTICIJA: Zajednički posao regiona
 • MLADI MENADŽERI SEKCIJE SAMPLE PROSLAVILI JOŠ JEDNU GODIŠNJICU: “Dame u biznisu” za treći rođendan
 • KONFERENCIJA: ŽENE U ODBORIMA DIREKTORA U SRBIJI: Žene nose „dvostruki teret“
 • POTREBE I IZAZOVI ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI: „Preduzetnice nužde“ i „preduzetnice šanse“
 • U ŠEĆERANI U PEĆINCIMA 5. JULA POTPISAN UGOVOR: EBRD ulaže 50 miliona evra u MK grupu
 • USPEŠNO POSLOVANJE NEMAČKE KOMPANIJE BOŠ U SRBIJI I REGIONU: Očekujemo dalji rast prometa
 • ZNAČAJ KONSALTINGA: NIŠTA BEZ DOBRIH POSLOVNIH INFORMACIJA: Zašto su važne analiza i sinteza
 • U BORU RADI FABRIKA MERNIH UREĐAJA ZA DALJINSKO OČITAVANJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM STRUJE EWG: Bodiroga investirao osam miliona evra
 • ADRENALINSKA AVANTURA NA KOPAONIKU: Čari leta na najvećoj srpskoj planini
 • FILIP KOTLER, DŽON BOVEN, DŽEJMS MEJKENS: MARKETING U UGOSTITELJSTVU, HOTELIJERSTVU I TURIZMU (16): Taktika privlačenja gostiju
 • PITER F. DRAKER: DRAKER IZ DANA U DAN (6): Eksploatisanje uspeha
 • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. septembra 2013.
Podelite ovaj tekst: