Profesija poreskog savetnika sve važnija

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji, u saradnji sa revizorskom kućom Kreston MDM, održano je predavanje o perspektivama profesije finansijskog i poreskog savetovanja

Jelena Mihić Munjić

U saradnji revizorske kuće Kreston MDM i Beogradske bankarske akademije održano je predavanje “Perspektive i budućnost finansijskog i poreskog savetovanja”. O ovoj temi sa studentima Beogradske bankarske akademije razgovarala je Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM, omogućivši im da iz prve ruke dobiju detaljne informacije o tome šta podrazumeva profesija finansijskog i poreskog savetovanja i kako izgleda radni dan jednog savetnika.

„Poresko savetovanje sve više dobija na važnosti i postaje profesija budućnosti, imajući u vidu njen sveukupni značaj za funkcionisanje poreskog sistema i javnih finansija jedne države. Sa jedne strane, poreski savetnici olakšavaju poštovanje poreske regulative i zbog toga je za državu važno da se ova profesija razvija. Sa druge strane, i pravna i privatna lica imaju veliku korist od usluga poreskog savetnika jer im on omogućava da sve poreske obaveze izmire u skladu sa zakonom i na, po njih, najjeftiniji način, ” istakla je Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM.

„Naši studenti imali su priliku da se upoznaju sa praktičnom stranom profesije finansijskog i poreskog savetovanja i razmotre ovu oblast kao perspektivnu mogućnost za dalji razvoj karijere. Osim toga što je reč o dobro plaćenoj profesiji, ona donosi i veliku profesionalnu satisfakciju jer omogućava sticanje novog iskustva kroz rad sa svakim novim klijentom i konstantno usavršavanje kroz različite obuke i ažurno praćenje izmena u regulativi,“ naglasio je profesor doktor Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije.

Studenti Beogradske bankarske akademije

Studenti Beogradske bankarske akademije pokazali su veliko interesovanje za ovu temu, a nakon predavanja usledila je dinamična diskusija o perspektivama profesije finansijskog i poreskog savetnika.

Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting MDM Revizija d.o.o. Beograd osnovano 2005. godine sa ciljem da, koristeći svoje resurse, gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta. Od februara 2015. godine MDM Revizija je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postala ekskluzivni član za Srbiju međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi KRESTON International. KRESTON MDM nudi širok spektar usluga koje obuhvataju reviziju finansijskih izveštaja, kao i druge vrste revizije, računovodstvene usluge, procenu vrednosti preduzeća, finansijski i poreski konsalting, izradu biznis plana i mnoge druge usluge. Za više informacija posetite internet sajt: www.krestonmdm.com

Podelite ovaj tekst: