Sandra Vojnović i Nikola Vuletić članovi IO Unikredit banke

Izvršni odbor Unikredit banke Srbija je proširen sa dva nova člana, Sandrom Vojnović, odgovornom za Sektor strategije i finansija i Nikolom Vuletićem, odgovornim za Sektora poslovanja sa stanovnišvom.

Nikola Vuletić i Sandra Vojnović

Sandra Vojnović je bankarsku karijeru počela 2004. godine kao analitičarka kreditne sposobnosti klijenata iz Sektora poslovanja sa stanovništvom, da bi je 2005. godine nastavila radeći na TAMP projektu USAID-a, usmerenom na reformu poreskog sistema u Republici Srpskoj. Unikredit banci u Banja Luci se pridružuje 2006. godine kao analitičarka u okviru Odeljenja planiranja i kontrole. Za direktorku ovog odeljenja imenovana je 2008. godine, da bi 2013. bila unapređena na poziciju direktorke Sektora finansija.

Nikola Vuletić je karijeru počeo 2003. godine u Unikredit banci, odnosno u tadašnjoj Eksimbanci, na poziciji saradnika za poslove sa stanovništvom i malom privredom. Naredne godine preuzima istu poziciju u okviru Sektora za poslove sa privredom, da bi nakon spajanja HVB banke i Eksimbanke preuzeo funkciju finansijskog analitičara.

Karijeru nastavlja u Odeljenju za rad sa velikim i međunarodnim kompanijama, a 2007. je unapređen u direktora Odeljenja za poslovanje sa srednjim preduzećima.

Nakon dve godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove u okviru Sektora poslovanja sa stanovništvom, a 2012. godine preuzima funkciju direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom.

Čila Ihas, predsednica Izvršnog odbora Unikredit banke Srbija je povodom ovih imenovanja izjavila: “Veoma sam ponosna što je naš Izvršni odbor pojačan sa dva člana, koji pored znanja i ekspertize, beleže odlične rezultate u svojim oblastima poslovanja. Uverena sam da Sandra, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u finansijama i sposobnošću da se brzo prilagodi potrebama lokalnog tržišta i Nikola koji do najsitnijeg detalja poznaje banku i celokupno tržište, predstavljaju značajno pojačanje za naš Izvršni odbor.”

Podelite ovaj tekst: