16. Međunarodna konferencija Beogradske berze

Šesnaesta međunarodna konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2017. biće održana 7. novembra. Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, otvoriće skup na kojem će učestvovati više od 300 učesnika, predstavnika domaćih i regionalnih banaka, brokerskih kuća, investicionih i akcionarskih društava, lokalnih zajednica, kao i predstavnika akademske zajednice i medija. Najznačajnije teme ovogodišnje konferencije UPGRADE IN BELGRADE 2017 su makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu, strategija razvoja finansijskih tržišta u Srbiji i inovativne tehnologije u oblasti berzanskog poslovanja. Na skupu će biti održana tri panela.

Panel “Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu” obuhvatiće aktuelne makroekonomske trendove i ponuditi modele za pronalaženje rešenja za ključne izazove sa kojima je suočena Srbija i zemlje u regionu. Učešće na panelu potvrdili su Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije, Dubravka Negre, direktorka Kancelarije Evropske investicione banke, Aleksandra Vukosavljević, EBRD, direktor finansijskog sektora i Vladimir Čupić, direktor Predstavništva Atlantic Grupe.

U drugom panelu “Tržište kapitala: Quo vadis?”, tražiće se odgovor na pitanje kako da se finansijsko tržište stavi u funkciju rasta i razvoja domaće privrede i da li je moguće imati uspešnu i efikasnu tržišnu privredu bez tržišta kapitala. Učešće na drugom panelu do sada su potvrdili Predrag Dedeić, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke, Vladislav Cvetković, PricewaterhouseCoopers i Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

Treći panel pod nazivom “Inovativne tehnologije na tržištu kapitala” treba da doprinese boljem razumevanju potencijala tržišta kapitala i efikasnijem izlaženju u susret potrebama poslovne zajednice, prevashodno kroz omogućavanje pristupa finansiranju inovativnim kompanijama u početnima fazama svog razvoja. Na ovom panelu učešće do sada su potvrdili Urmas Peiker, suosnivač kompanije Funderbeam SEE, Jasna Atanasijević, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike i Sandra Rodić, ekspert za razvoj finansijskog tržišta u okviru USAID BEP i Milan Šolaja, direktor Vojvodina ICT Cluster.

Poseban deo programa će činiti i specijalno predavanje pod nazivom “Partnerstvo za inovacije u digitalno doba“, koje će održati gospodin Jorge Tavio Ascanio, menadžer za digitalne inovacije i saradnju kompanije Thomson Reuters. Sebastian Sosa, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, održaće još jedno specijalno predavanje sa temom “MMF-ov pogled na Srbiju“.

Tokom konferencije biće dodeljene i nagrade kompanijima koje su u prethodnoj godini ostvarile najbolje odnose sa investitorima, prema oceni Komisije za odnose sa investitorima Beogradske berze.

Sastavni deo Međunarodne konferencije Beogradske berze biće i sedma po redu Regionalna investitorska konferencija, u okviru koje se profesionalni portfolio investitori na direktnim, individualnim B2B sastancima sa menadžmentom najkvalitetnijih akcionarskih društava upoznaju sa poslovanjem i planovima razvoja ovih kompanija. Na Regionalnoj investitorskoj konferenciji, koja je organizovana u saradnji sa investicionom bankom WOOD & Company, učešće je do sada potvrdilo 15 najboljih kompanija iz regiona.

Generalni sponzor šesnaeste po redu Međunarodne konferencije Beogradske berze je kompanija NIS Novi Sad, a među sponzorima su i Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Banka Inteza, Centralni registar depo i kriling hartija od vrednosti, Rajfajzen future, Viktoria grup, kao i Udruženje banaka Srbije.

Program konferencije, panelisti, reference, mogućnosti smeštaja i druge informacije na internet stranici: www.belex.rs

Podelite ovaj tekst: