Речник банкарства и финансија

accept – прихватити; to accept a bill – прихватити меницу, акцептирати меницу; to accept a claim – признати захтев, уважити одштетни захтев acceptance (Acc., acpt.) – прихватање; одобравање; акцепт, потпис

Пословање под брендом Макси

У зависности од квадратуре, постојаће три врсте радњи – Мини Макси, Макси и Супер Макси – са истим логом, у црвеној и зеленој боји које ће постати заштитни знак компаније