AIK banka vlasnik Gorenjske banke

Preuzimajući u potpunosti vlasništvo nad Gorenjskom bankom, AIK banka je uspešno završila proces planirane akvizicije u Sloveniji

AIK jača regionalnu prisutnost

Od 10. juna AIK banka i zvanično je postala 100 odsto vlasnik Gorenjske banke, preuzimanjem preostalog dela deonica u vlasništvu manjinskih akcionara.

Jačajući regionalnu prisutnost i stvaranjem novih mogućnosti da klijentima i na teritoriji Evropske unije ponudi kvalitetne proizvode i usluge, AIK banka nastavlja da gradi pozicioniranost prepoznatljive i jake bankarske institucije u ovom delu Evrope.

Podelite ovaj tekst: