ARIJEL EMIRIAN, SOSIJETE ŽENERAL BANKA: Ekonomska slika Srbije zavisi od reformi

Ukoliko se bude videlo da Srbija napreduje u reformama, to može da probudi interesovanje investitora. Teško je reći koliko brzo to može da se odigra, jer reforme zahtevaju vreme. U naredne dve godine će mnoge stvari biti započete, ali je pitanje kada će se pokazati rezultati

Arijel Emirian

Arijel Emirian

Za sada Srbiji nije potrebna finansijska, već tehnička pomoć MMF-a. To je značajno da biste se uskladili sa fiskalnim i strukturalnim ciljevima koji su fundamentalno važni za fiskalnu konsolidaciju, kako biste stabilizovali i redukovali nivo javnog duga, koji je i dalje visok. Takođe, rizik Srbije, takozvani „kantri rizik“, i dalje je visok, a šta će se ubuduće događati, zavisiće od reformi.

Ovako je Arijel Emirian, rukovodilac Odeljenja za makroekonomiju i analize rizika Sosijete Ženeral banke, odgovorio na pitanje Magazina Biznis o tome kako vidi ulogu MMF-a u državama sa visokim nivoom rizika, kao što je Srbija. Ovaj ekspert Sosijete Ženeral banke boravio je u Beogradu krajem aprila i u razgovoru sa novinarima nekoliko beogradskih medija izneo svoj pogled na makroekonomske i finansijske prilike u evrozoni i svetu.

– Ukoliko budu postojali indikatori da Srbija napreduje u reformama, to može da probudi interesovanje investitora. Teško je reći koliko brzo to može da se odigra, jer reforme zahtevaju vreme. U naredne dve godine će mnoge stvari biti započete, ali je pitanje kada će se pokazati rezultati. Druga stavka koja na globalnom nivou ima veliki uticaj jeste monetarna politika SAD. Srbija je mala i otvorena država za tokove kapitala i to takođe ima velikog uticaja na nivo kamatnih stopa ovde. Dakle, ako globalno okruženje ostane isto, odnosno visoko likvidno, te ako Evropska centralna banka, SAD i Japan nastave ekspanzivnu monetarnu politiku, a Srbija nastavi reforme, nivo rizika zemlje bi mogao da padne u narednih nekoliko godina – smatra Arijel Emirian.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • ANKETA MAGAZINA BIZNIS: KAKO BANKARI OCENJUJU NAJAVU OSNIVANJA FONDA KOJI ĆE PREUZETI NENAPLATIVA POTRAŽIVANJA BANAKA
  • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
  • PREDSTAVLJENI REZULTATI DELTA HOLDINGA ZA PERIOD JANUAR-APRIL 2014: Operativni profit Delte 16 miliona evra
  • UREĐENJE TRŽIŠTA LEKOVA PREMA NAJBOLJOJ PRAKSI EU: Inicijativa udruženja Inovia
  • Istraživanje Banke Inteza o socijalno -ekonomskom statusu : „Novo doba , trećeg doba “: Penzioneri su ekonomski značajan deo populacije
  • IZ ISKUSTVA USPEŠNIH EVROPSKIH PRIVREDA: Stimulacije „na određeno vreme“
  • DA LI DRŽAVAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE PRETI DUŽNIČKO ROPSTVO: Dug zemalja bivše SFRJ dostigao 90 milijardi evra
  • POSLOVNA SAZNANJA: Naučite da brojite do 50
  • NIK VREDEN: PROFIT BREND (1): Zašto brendovi propadaju
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. juna 2014.
Podelite ovaj tekst: