SRBOLJUB ANTIĆ, EKONOMISTA: Srpsku ekonomiju može spasiti samo veći izvoz

Smanjivanje domaće tražnje imaće sigurno negativan efekat na bruto domaći proizvod, a videćemo da li će doći do recesije. Jedini način za rast privrede u takvoj situaciji je izvoz. Trebalo bi videti kako da se izvoz maksimalno poveća, odnosno kakva je politika kursa odgovarajuća za našu situaciju

Srboljub Antić

Srboljub Antić

Nova Vlada Republike Srbije, za koju nije jasno da li je rekonstruisana, ili je samo formalni rezultat poslednjih izbora, za sada najavljuje teške i bolne mere, ali je pitanje šta je ista koalicija uradila u ekonomiji u prethodne dve godine. Kao ekonomista uvek sam skeptičan prema obećanjima političara. Ne zaboravimo da su neke reforme pokrenute u privredi u drugom delu 2013. godine bile brzo zaustavljene, da je fiskalni deficit znatno veći nego do 2012. godine, a javna preduzeća i preduzeća u restrukturisanju, osim Jata, nisu reformisana.

Ovim rečima je Srboljub Antić, ekonomista i predstavnik Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu tokom 11 godina (od 2001. do 2012. godine), odgovorio na pitanje za Magazin Biznis da li postoji politička volja da se spisak obećanih reformi i sprovede.

• Kao neko ko ima značajno međunarodno iskustvo, postoji li recept za problem u kome se naša zemlja sada nalazi? Odnosno, kako pokrenuti oporavak u situaciji kada novca nema, ni država, ni privatni sektor, a u poslednje vreme ga je sve manje i u bankama?

– Čini mi se da je jedini recept za zemlje sa ovakvim finansijama dovođenje potrošnje u sklad sa realnim mogućnostima. Izgleda da se to ne može izbeći u našem slučaju. Zanimljivo je da se u Srbiji priča o oporavku u trenutku kada bolne i dugotrajne reforme nisu ni započele. Naša realnost je da ćemo najmanje dve godine živeti lošije nego sada, a da oporavak uz adekvatnu ekonomsku politiku, koja podrazumeva niže poreze, realan kurs dinara, uravnoteženi budžet i značajno manji javni sektor – može započeti nakon toga. Uz sve ovo potrebna je i sreća.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • ANKETA MAGAZINA BIZNIS: KAKO BANKARI OCENJUJU NAJAVU OSNIVANJA FONDA KOJI ĆE PREUZETI NENAPLATIVA POTRAŽIVANJA BANAKA
  • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
  • PREDSTAVLJENI REZULTATI DELTA HOLDINGA ZA PERIOD JANUAR-APRIL 2014: Operativni profit Delte 16 miliona evra
  • UREĐENJE TRŽIŠTA LEKOVA PREMA NAJBOLJOJ PRAKSI EU: Inicijativa udruženja Inovia
  • Istraživanje Banke Inteza o socijalno -ekonomskom statusu : „Novo doba , trećeg doba “: Penzioneri su ekonomski značajan deo populacije
  • IZ ISKUSTVA USPEŠNIH EVROPSKIH PRIVREDA: Stimulacije „na određeno vreme“
  • DA LI DRŽAVAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE PRETI DUŽNIČKO ROPSTVO: Dug zemalja bivše SFRJ dostigao 90 milijardi evra
  • POSLOVNA SAZNANJA: Naučite da brojite do 50
  • NIK VREDEN: PROFIT BREND (1): Zašto brendovi propadaju
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. juna 2014.
Podelite ovaj tekst: