BRANKO PAVLOVIĆ: Pogled u budućnost, kroz iskustva prošlosti

Zahvaljujući znanjima iz matematike, ekonomije i prava, aktuar brine o rizicima koji mogu da ugroze finansijsku budućnost osiguranih ljudi i kompanija. U svetu je aktuarstvo veoma popularna profesija i nalazi se na spisku desetak najpoželjnijih

Branko Pavlović

Do 2004. godine nije ni postojalo licenciranje, polaganje ispita, već se na osnovu prethodnog iskustva određivalo ko može da bude aktuar. Onda je Narodna banka Srbije uz pomoć Bearing Pointa i USAID-a, nakon preuzimanja uloge supervizora i regulatora sektora osiguranja, pre tri godine napravila novi sistem licenciranja. On podrazumeva edukaciju u pet nivoa koja pokriva sve aspekte: poznavanje zakonske regulative, etički odnos i profesionalizam, da bi aktuari znali kako da se ponašaju na tržištu – objašnjava u razgovoru za Magazin Biznis Branko Pavlović, iz osiguranja Delta Đenerali.

On je jedan od samo četvoro polaznika (među više od 150) koji su u prethodne tri godine kompletirali obuku Narodne banke Srbije i u aprilu 2009. dobili licencu ovlašćenog aktuara po novom sistemu licenciranja.

– Profesori i asistenti iz inostranstva, uglavnom kanadski, držali su intenzivne kurseve od po mesec dana, koji kod njih, inače, traju dva semestra. Predavanja i polaganje ispita su na engleskom jeziku, a pored toga što je edukacija intenzivna i sam princip polaganja je malo teži, ali je zaista dobijen jedan novi kvalitet. Na predavanjima je bilo oko 150 ljudi i nas četvoro smo za sada dobili licence, a novi ovlašćeni aktuari će se pojaviti tek naredne godine.

Branko Pavlović u osiguranju Delta Đenerali radi od 2000. godine, trenutno je na poziciji pridruženog člana Izvršnog odbora, odgovoran za IT, organizaciju i aktuarstvo. Široj javnosti najčešće je nepoznato šta su aktuari i čime se oni bave. Najkraće rečeno, aktuar je specijalista koji analizira finansijske posledice rizika.

Opširnije u štampanom izdanju

 

 

 

 

Podelite ovaj tekst: