Brand Fair 3: Moć brenda

Nacionalni brend je konkretizovan nacionalni identitet, što znači da na projektu građenja pozitivnog, boljeg imidža Srbije treba da rade svi – i građani i kompanije i vlada, poručio je Simon