Miodrag Babić: Uživam u poslu

Kako je uspeo da ostane na čelu kompanije kroz sve društveno-ekonomsko-političke promene i da od Hemofarma stvori jednu od najuspešnijih domaćih kompanija, za koju je nemačka Štada prošle godine platila

Brend (Brand)

Globalizacija je donela novi fenomen: svet je veliki supermarket a zemlje su proizvodi. Svaka zemlja mora da konkuriše drugoj da bi privukla pažnju na sebe, ali pozitivnim imidžom. Za promenu