Marketing kao edukacija

U komunikaciji sa građanima najviše pažnje zaslužuju štedna životna osiguranja, jer su to relativno nepoznati oblici, pa nisu dovoljne klasične marketinške poruke kojima se poziva na kupovinu osiguranja

Moderna kompanija

Dušica Stošić: Nastavićemo put uspešne firme uživajući u posvećenosti svojim kupcima, a stečeno poverenje ćemo nadgraditi iskustvima krajnjih korisnika

Srbija i na internet TV

Ako bi svaki od četiri miliona Srba, koliko ih ima u svetu, poslao svojim inostranim prijateljima samo jedan mejl o bilo čemu lepom u Srbiji, bio bi to najefikasniji marketing

Menadžeri u deficitu

Biti menadžer, do pre nekoliko godina, značilo je imati dobre kontakte i tom “linijom” završavati sve poslove. Danas biti menadžer znači imati i kontakte i veštinu ali i mnoga druga

Ja sam u pravu, ti grešiš

Ako menadžer dominira u radu tima, prekida druge ili želi da nametne svoj stav, tada dolazi do poremećaja ravnoteže, što negativno utiče na rad tima Piše: Slobodanka Veljić,  konsultant, trening

Bitka za naftu i gas

“Sahalin 2” – najveći svetski projekat u integrisanoj eksploataciji nafte i gasa. Strane korporacije prinuđene na ustupak ruskim interesima na Sahalinu: prepolovljen udeo Šela i japanskih kompanija