Moderna kompanija

Dušica Stošić: Nastavićemo put uspešne firme uživajući u posvećenosti svojim kupcima, a stečeno poverenje ćemo nadgraditi iskustvima krajnjih korisnika

Nakon 15 godina uspešnog rada i postojanja, jedna mala apoteka je postala moćna farmaceutska kuća u Srbiji. Reč je o kompaniji PHARMANOVA.

Sa obavljanjem veledrogerijske delatnosti počinje 1993. godine, a već 1996. godine iz Pharmanovine galenske laboratorije na tržištu se pojavljuju prvi preparati na bazi lekovitog bilja. Kompanija 2002. dobija dozvolu za proizvodnju lekova, herbalnih i tradicionalnih, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda, a nakon četiri godine registruje sopstvenu kontrolnu analitičku i instrumentalnu laboratoriju.

Danas je Pharmanova moderna kompanija, na istaknutom mestu u oblasti prometa lekova i statusom jednog od najvećih domaćih proizvođača herbalnih preparata. Standarde poslovanja bazira na sistemu menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2000, a sertifikovana je od renomirane svetske kuće SGS (Švajcarska).

Takođe, posluje po smernicama dobre distributerske prakse (GDP), dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre apotekarske prakse (GPP) i u postupku je uvođenja standarda kvaliteta ISO 14001.

Svoje poslovanje Pharmanova realizuje i razvija u 3 pravca:

  • veledrogerije, kao nosioca delatnosti prometa lekova na veliko
  • proizvodnje i
  • zdravstvene ustanove-apoteke, kao nosioca prometa na malo

Struktura zaposlenih je prilagođena osnovnoj delatnosti tako da od ukupnog broja, blizu 50% su zdravstvene struke.

Svesni da je u osnovi svakog posla čovek sa svojim stručnim kvalitetima, kompanija je permanentno radila na zapošljavanju mladih i stručnih kadrova, koji kreiraju poslovnu politiku, uz obezbeđenje kontinuirane edukacije i školovanja u toku rada. Deo menadžmenta Pharmanove završio je ili se nalazi na MBA – poslediplomskim studijama u inostranstvu.

Pharmanova ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa više od 350 dobavljača, među kojima su svi domaći proizvođači lekova, kao i gotovo svi svetski proizvođači čiji su preparati registrovani za promet na našem tržištu. U asortimanu Pharmanove nalazi se oko 7000 proizvoda sa tendencijom rasta u skladu sa zahtevima tržišta. Zahvaljujući konstantnom bavljenju i unapređivanju svoje osnovne delatnosti danas pokriva 98% teritorije Republike Srbije, odnosno snabdeva oko 2000 apoteka u privatnoj i državnoj svojini, kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i ostale zdravstvene ustanove. Raspolaže sopstvenim poslovnim prostorom, voznim parkom i ostalom opremom, kao i informacionim sistemom, koji obezbeđuju brzo, efikasno i kvalitetno snabdevanje.

Sa 40 miliona evra prometa i tržišnim učešćem većim od 10%, Pharmanova se nalazi među prve 4 veledrogerije u Srbiji. Prema podacima časopisa Ekonomist, za 2005. godinu, ova veledrogerija je svrstana u 200 najvećih preduzeća u Srbiji, odnosno među 60 preduzeća u grani trgovine. Navedeni promet podrazumeva isporuku od preko 25 miliona pojedinačnih pakovanja, što po kvantitativnom obimu ih svrstava među 10 najvećih veledrogerija u regionu.

Pharmanova danas ima status uglednog proizvođača lekova i dijetetskih proizvoda sa aktivnim komponentama biljnog porekla, uz 2 miliona prodatih pakovanja godišnje, bez ijedne prijave neželjenih dejstava. S obzirom na navedenu dosadašnju razvojnu politiku, šta ste postavili kao strateški cilj vaše kompanije?

“U sferi veledrogerijskog poslovanja Pharmanova planira nastavak stabilnog rasta obima prometa, a samim tim i povećanje učešća na domaćem tržištu. I dalje ćemo uvoditi nove tehnologije u procese rada. Trend postojanja mladog i zdravog kolektiva ćemo nastaviti stalnim angažovanjem i školovanjem mladih i stručnih kadrova i time podržavati kreativne, posvećene i kompetentne ljude koji rutinski donose poslovne odluke, kaže Dušica Stošić, doktor farmaceutskih nauka i jedan od vlasnika – osnivača.

Svi planovi za budućnost imaju jedan osnovni cilj – povećanje kvaliteta usluga kupcima. Veledrogerijski posao se zasniva na prodaji i uslugama i kao takav, da bi trajao, mora se zasnivati na vrednostima kao što su poštovanje, poverenje, razumevanje, jasna i otvorena komunikacija. Sva svoja znanja i umeća usmerićemo ka zadovoljenju i oduševljenju krajnjeg korisnika. Svesni smo činjenice da se lojalnost kupca ne može kupiti, ona se samo može zaslužiti. Kontiuirano unapređenje usluge mora biti vođeno interesima klijenata, a ne željom da se što pre obavi transakcija i zaradi novac. Nastavićemo put uspešne firme uživajući u posvećenosti svojim kupcima, a stečeno poverenje ćemo nadgraditi iskustvima krajnjih korisnika, pažljivo ih slušajući.

Kaže se da uspešne kompanije čine kapital i ljudi. Uspešne brendove čine uspešne kompanije i ideje. U PHARMANOVI su ulagali u kapital i u ljude. Imali su ideje i odvažnost. Stvorili su brend koji je osvojio deo tržišta i sprema se da osvaja dalje.

Podelite ovaj tekst: