ĆOŠKARENJE: Partije kao veliki brat

U istraživanju koje je svojevremeno radio sociolog Srećko Mihajlović, na pitanje šta u praksi najviše utiče na izbor čelnih ljudi u opštinama, javnim preduzećima i ustanovama na nivou lokalne vlasti,