ISKOSA GLEDANO: Predsedničko listiranje

OBAMA: Institucionalizovano ili neinstitucionalizovano, zakonito ili nezakonito, lobiranje je poslić sumnjivog morala. Nešto u vezi sa tim filozofirao je novi američki predsednik Barak Obama već u svojim prvim postinauguralnim poslanicama