CENTRALNA BANKA PROTIV KREDITA KOJI UGROŽAVAJU MONETARNU STABILNOST: Sve pogođeno osim – cilja

I pored mera kojima je NBS pooštrila monetarnu politiku i još jednom podigla nivo obavezne rezerve banaka i dalje nije izvesno da li će projektovani cilj jednocifrene in acije biti ostvaren u 2006.

Vladimir Čupić

Vladimir Čupić

Glad za kreditima na jednoj, a očito dobra zarada koju banke ostvaruju na kreditnim plasmanima, na drugoj strani, dovela je centralnu banku Srbije u veoma nezahvalnu poziciju. Njen primarni zadatak jeste da inflacija na kraju godine bude na projektovanom nivou od ispod 10 procenata, ali joj u tome velike teškoće stvaraju upravo banke svojom kreditnom politikom. Instrumentima kojima raspolaže, a ne želeći da poseže za netržišnim merama, centralna banka uporno je nastojala da kredite učini skupljim, ne bi li time smanjila izuzetno visok pritisak na tražnju koja je, kako se ispostavi- lo, glavni krivac pokrenute in atorne spirale. Osim što je nekoliko puta do sada podizala stopu obavezne rezerve i širila osnovicu na koju je ta stopa obračunavana, centralna banka je visokim kamatama na svoje zapise i kamatnom stopom primenjenom u repooperacijama na otvorenom tržištu, pokušavala da smanji količinu novca u opticaju.

No, uprkos tome, prošla godina je završena porastom kredita od 148,4 milijarde dinara, što je 1,6 puta više nego što je 2001. bila ukupna kreditna aktivnost banaka. I pored mera koje je NBS preduzela u poslednjem kvartalu 2005. godine pooštravajući monetarnu politiku, u januaru je odobreno novih 5,9 milijardi dinara kredita, što je istina nešto niži mesečni nivo od proseka ostvarenog u poslednjem kvartalu lane, ali i dalje ne garantuje da bi postavljeni cilj, kada je reč o in aciji, mogao da bude ostvaren.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAKO JE NASTAO NAJPOZNATIJI DOMAĆI BREND: “Plazma” nacionale
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Milionski topli obrok
  • PRENOSIMO: MAGAZIN BIZNIS U SARADNJI SA CAFFE & BAR: Najbolji beogradski restorani
  • INTELEKTUALNA SVOJINA I DOBRA VOLJA – SASTAVNI DEO INTELEKTUALNOG KAPITALA: Proizvodnja znanja i ideja
  • STRATEGIJE POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Kako šefu saopštiti lošu vest
  • NOVE KNJIGE: MORAL I ZAKON: Moralna klima u firmi
  • FRANCUSKA U VRTLOGU NEZADOVOLJSTVA STUDENATA I ĐAKA: Strah od 26. rođendana
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA Izbrišite reč „nemoguće”
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: “VEŠTINA POBEĐIVANJA” DŽEKA VELČA Teško je nekog otpustiti
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2006.
Podelite ovaj tekst: