ĐORĐE NICOVIĆ: BANKAR I BIZNISMEN: Što više stvaraš, više investiraš

Nameravamo da kupimo nekoliko poljoprivrednih kombinata koji sada ne rade a takođe i neka tekstilna preduzeća. Tekstil će u narednih pet do sedam godina u Srbiji biti veoma pro tabilna grana

Đorđe Nicović

Đorđe Nicović

Bankarski sektor Srbije funkcioniše bolje nego ranije, ali je i činjenica da bankarskim sektorom dominiraju strane banke. Strane banke su preuzele neku vrstu koncesije nad tokovima novca i ekonomije i to može imati i nepovoljne posledice.

Đorđe Nicović, bankar i privrednik, najveći pojedinačni akcionar AIK banke, vlasnik dvadesetak preduzeća u Srbiji – od agrara, ugostiteljstva, građevine, metalurškog kompleksa, a uskoro moguće i tekstila – u intervjuu za Magazin Biznis ovako sažima odgovor na pitanje, otrgnuto sa reklamnog bilborda: „Kad bi sve (naše!) strane banke bile u jednoj ulici, ta bi ulica…”

• Čemu zazor od stranih banaka?

– Nije u pitanju „zazor” već značaj monetarnog, odnosno nansijskog sistema jedne države. Globalizacija je normalan sled, ali sam mišljenja da je ustupanje našeg nansijskog tržišta moglo biti sprovedeno mnogo laganije i znatno mudrije. Pro t je osnov poslovanja svih banaka ali, za razliku od domaćih, inostrane banke, po pravilu, pro t plasiraju onamo gde će ga najbolje uvećati. Stranim bankama je Srbija, dakle, isključivo mesto sticanja pro ta, ali uglavnom ne i njegovog reinvestiranja.

• Zaključak bi, dakle, mogao da glasi: za privredu Srbije mnogo je bolje da, primera radi, AIK ostane domaća banka. Da je vi, akcionari, nikako ne prodate strancima?

– Ne bih bio tako isključiv po tom pitanju. Činjenica je da je trenutno AIK banka jedna od najbolje organizovanih banaka u zemlji. Takva je bila i ranije i uspešno opstala u sadašnjim potpuno promenjenim okolnostima. Uz postojeću značajnu konkurenciju na bankarskom tržištu, AIK banka drži visok tempo rasta. Otuda smatram da u narednom periodu, od najmanje godinu-dve, ona treba da ostane banka u većinskom domaćem vlasništvu i da dugoročno, uz „pravog” strateškog partnera dodatno učvrsti svoje pozicije.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAKO JE NASTAO NAJPOZNATIJI DOMAĆI BREND: “Plazma” nacionale
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Milionski topli obrok
  • PRENOSIMO: MAGAZIN BIZNIS U SARADNJI SA CAFFE & BAR: Najbolji beogradski restorani
  • INTELEKTUALNA SVOJINA I DOBRA VOLJA – SASTAVNI DEO INTELEKTUALNOG KAPITALA: Proizvodnja znanja i ideja
  • STRATEGIJE POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Kako šefu saopštiti lošu vest
  • NOVE KNJIGE: MORAL I ZAKON: Moralna klima u firmi
  • FRANCUSKA U VRTLOGU NEZADOVOLJSTVA STUDENATA I ĐAKA: Strah od 26. rođendana
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA Izbrišite reč „nemoguće”
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: “VEŠTINA POBEĐIVANJA” DŽEKA VELČA Teško je nekog otpustiti
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2006.
Podelite ovaj tekst: